Choose your region and language

šŸ””Lejupielādē airBaltic Club digitālo karti
airBaltic Club

Ā 

Rezervē lidojumu un

Ā 

laimē 100 000 pins!

Ā 

Image

Loterija ir noslēgusies!
Ā 

Esam priecÄ«gi paziņot laimÄ«go uzvarētāju, kas saņems 100 000 PINS ā€“ mÅ«su lÄ«dz Å”im vērtÄ«gāko balvu!

Uzvarētāja ir: Viktorija, airBaltic Club dalÄ«bnieka numurs *******061. Apsveicam!Ā 

Laimējusī persona tiks informēta personīgi uz e-pastu vai telefonu, kas norādīts, veicot aviobiļetes rezervāciju.

Ā 

SabiedrÄ«bas ar ierobežotu atbildÄ«bu ā€œLoyalty Servicesā€ ā€œ100Ā 000 PINS loterijas" noteikumi

Ā 

Ā 

Loterijas atļaujas numurs: 6093

Ā 

 1. Pakalpojumu sniedzējs: Akciju sabiedrÄ«ba ā€œAir Baltic Corporationā€ (turpmāk ā€“ airBaltic)

  Reģ. Nr. : 40003245752
  Juridiskā adrese : Tehnikas iela 3, Lidosta ā€RÄ«gaā€, Mārupes novads, LV-1053, Latvija

Ā 

 1. Loterijas organizētājs : ā€Loyalty Servicesā€ SIA (turpmāk ā€“ PINS)

  Reģ. Nr. : 40103273540
  Juridiskā adrese : Mūkusalas iela 42, Rīga, LV-1004, Latvija

Ā 

 1. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika

Ā 

 1. Loterijas norises sākuma un beigu datums: 25.12.2019. ā€“ 08.01.2020

Ā 

 1. Laimestu fonds

a. Kopējais balvu fonds ir 100Ā 000 PINS punktu (vērtÄ«ba ā€“ 700 EUR)

b. Balvu skaits ā€“ 1

c. Punktu derÄ«guma termiņŔ (izmantoÅ”anas termiņŔ, lai tos samainÄ«tu pret airBaltic pakalpojumiem) kopÅ” ieskaitÄ«Å”anas dienas uzvarētāja PINS kontā ā€“ 3 gadi.

Ā 

 1. Aptuvenais dalÄ«bnieku skaits: 15Ā 000

Ā 

 1. Aptuvenas izredzes vinnēt: 1 pret 15 000

Ā 

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīŔanās nosacījumi:
  Ā 

 • DalÄ«bniekam laika periodā 25.12.2019. ā€“ 08.01.2020 jāiegādājas biļete uz airBaltic izpildÄ«tajiem regulārajiem reisiem (ceļo 25.12.2019. - 31.03.2020.). Lidojuma rezervācijas laikā jāievada derÄ«gs PINS programmas dalÄ«bnieka numurs, kas sastāv no 10 cipariem. Visi, kas bÅ«s veikuÅ”i aviobiļeÅ”u rezervāciju un ievadÄ«juÅ”i PINS dalÄ«bnieka numuru kampaņas darbÄ«bas laikā, piedalÄ«sies izlozē.
 • DalÄ«bniekam ir atļauts un ir iespējams ievadÄ«t PINS programmas dalÄ«bnieka numuru arÄ« reÄ£istrÄ“Å”anās reisam laikā. Tādā gadÄ«jumā biļetei ir jābÅ«t iegādātai kampaņas periodā 25.12.2019.-08.01.2020. Biļetes, kas iegādātas pirms 25.12.2019. (pirms kampaņas perioda), bet kur PINS dalÄ«bnieka numurs ievadÄ«ts reÄ£istrÄ“Å”anās reisam laikā kampaņas perioda ietvaros, nepiedalÄ«sies izlozē.
 • Ja vienas rezervācijas ietvaros tiek iegādātas biļetes vai veikta reÄ£istrÄ“Å”anās reisam vairākām personām vienlaicÄ«gi, ievadot PINS numurus katrai no Ŕīm personām, izlozē piedalās tikai dalÄ«bnieks, kurÅ” ir veicis apmaksu par biļetēm to iegādes brÄ«dÄ« un var uzrādÄ«t maksājumu apliecinoÅ”u dokumentu.
 • DalÄ«bnieki, kuri iegādāsies biļetes kampaņas periodā ar ceļoÅ”anas laiku pēc kampaņas perioda beigām (pēc 08.01.2020), bet rezervācijas laikā neievadÄ«s derÄ«gu PINS dalÄ«bnieka numuru, izlozē nepiedalÄ«sies.
 • Kampaņā nepiedalās biļetes, kurām, balsoties uz iepriekÅ” minētajiem noteikumiem, nav ticis ievadÄ«ts dalÄ«bnieka PINS numurs, bet tās kampaņas perioda ietvaros ir iesniegtas PINS punktu pēcreÄ£istrācijai.

Ā 

 1. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā.

  AviobiļeŔu iegāde airBaltic mājas lapā ir jāveic līdz 08.01.2020. plks.23:59.

Ā 

 1. Loterijā laimējuÅ”o personu noteikÅ”anas kārtÄ«ba, vieta un datums

  Uzvarētājs tiks izlozēts pēc nejauŔības principa 2020. gada 9. janvārÄ« plkst. 14:00 airBaltic birojā (Tehnikas iela 3, Lidosta RÄ«ga, Mārupes novads, LV-1053, Latvija).

Ā 

 1. Loterijā laimējuÅ”o personu izsludināŔanas kārtÄ«ba, vieta un datums

  Laimējusī persona tiks informēts personīgi uz e-pastu vai telefonu, kas norādīts, veicot aviobiļetes rezervāciju, kā arī 2020.gada 9. janvārī publicēts PINS mājas lapā www.pins.co.

Ā 

 1. KārtÄ«ba, kādā notiek pieteikÅ”anās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arÄ« tā saņemÅ”anas papildu izmaksas, termiņŔ, lÄ«dz kuram loterijas dalÄ«bnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem.

  Nosakot loterijas uzvarētāju, viņa/-as PINS programmā reÄ£istrētajā kontā Ā 2 darba dienu laikā tiks ieskaitÄ«ta iegÅ«tā balva ā€“ 100 000 PINS punktu. Nav nepiecieÅ”ama papildus pieteikÅ”anās balvai, PINS identificēs laimējuÅ”o personu pēc Ā norādÄ«tā dalÄ«bnieka numura rezervācijas procesā, lai veiktu punktu ieskaitÄ«Å”anu. Kā apliecinājums par veikto punktu ieskaitÄ«Å”anu laimētāja kontā tiks uzskatÄ«ta izdruka no PINS sistēmas, kas tiks datēta ar precÄ«zu laiku un datumu, kad PINS punkti tiks ieskaitÄ«ti un tiks glabāta Loyalty Services SIA 5 gadus.

Ā 

 1. Informācija par to, kur loterijas dalÄ«bnieks var vērsties pretenziju gadÄ«jumā, kārtÄ«ba un termiņŔ, kādā pretenzijas tiek izskatÄ«tas

  Pretenzijas var iesniegt airBaltic klientu apkalpoÅ”anas centrā / biļeÅ”u kasēs Starptautiskajā lidostā ā€œRÄ«gaā€ (Starptautiskā lidosta ā€œRÄ«gaā€, Mārupes novads, LV-1053, Latvija) vai, aizpildot pretenziju formu, kas pieejama airBaltic mājas lapā: https://www.airbaltic.com/lv/izteikt-pretenziju. Pretenzijas var iesniegt lÄ«dz 2020. gada 31.janvārim. Pretenzijas tiks izskatÄ«tās un atbilde sniegta savlaikus, taču ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.

Ā 

 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

  Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas jaunākas par 18 gadu vecumu.
  Loterijā nedrīkst piedalīties airBaltic un PINS darbinieki un to ģimenes locekļi.

Ā