Choose your region and language

šŸ””Lejupielādē airBaltic Club digitālo karti

airBaltic nodroÅ”ina tieÅ”os lidojumus no trÄ«s Baltijas valstu galvaspilsētām ā€“ RÄ«gas, Viļņas un Tallinas ā€“ uz vairāk nekā 60 galamērÄ·iem, kā arÄ« lidojumus visās Skandināvijas valstÄ«s.

Pateicoties plaÅ”ajam lidojumu klāstam un tranzÄ«ta pasažieriem piedāvātajām ērtÄ«bām, airBaltic ir kļuvis par reÄ£iona lÄ«deri. airBaltic globālo punktualitātes rādÄ«tāju sarakstu augÅ”galā atradusies pēdējos četrus gadus. 2014., 2015. un 2017. gadā airBaltic atzÄ«ta par punktuālāko aviosabiedrÄ«bu pasaulē.

Ā 

Rezervē

Ā 

airBaltic Club

Pievienojies airBaltic Club un saņem vērtīgas balvas pat, ja lido tikai dažas reizes gadā. Ja esi aktīvs ceļotājs, jaunajā klubā varēsi nopelnīt bezmaksas lidojumu un iegūt augstāku dalības līmeni ātrāk kā jebkad.

airBaltic Club ir trÄ«s dalÄ«bas lÄ«meņi, kurus esam piemērojuÅ”i ikviena klienta lidoÅ”anas paradumiem. VērtÄ«gas balvas var saņemt gan tie, kas lidmaŔīnu sauc par savām otrajām mājām, gan tie, kas ceļo tikai dažas reizes gadā.Ā Uzzini vairāk

Ā 

PINS pelnīŔana

Saņem PINS par katru lidojumu airBaltic regulārajos reisos.

Informācija zemāk ir spēkā lidojumiem, kuri ir iegādāti, sākot no 2020.gada 1. jūlija.

Ā 

Ā 

Club

Executive

VIP

Par katru Green klases aviobiļetei iztērēto EUR

1 PINS

3 PINS

3 PINS

Par katru Green Plus klases aviobiļetei iztērēto EUR

1 PINS + 50
BONUS PINS

3 PINS + 50
BONUS PINS

3 PINS + 50
BONUS PINS

Par katru Green Classic klases aviobiļetei iztērēto EUR

1 PINS/EUR + 100 BONUSA PINS

3 PINS + 100 BONUSA PINS

3 PINS + 100 BONUSA PINS

Par katru Business klases aviobiļetei iztērēto EUR

1 PINS + 200 BONUSA PINS

3 PINS + 200 BONUSA PINS

3 PINS + 200 BONUSA PINS

Ā 

PINS saņemsi par apmaksāto biļetes cenu un papildmaksājumiem, kas iekļauti pilnajā biļetes cenā, piemēram, nodevām un degvielas piemaksām. PINS tiks pieŔķirti tikai par airBaltic izpildÄ«tiem lidojumiem un to apmaksai iztērēto summu.

Papildpakalpojumi, par kuriem tiek pieŔķirti PINS: reÄ£istrētā bagāža, Ä«paÅ”ais aprÄ«kojums, sēdvietas rezervācija, maltÄ«te lidojuma laikā, klases maiņa uz biznesa klasi, ātrā droŔības kontrole, prioritārā reÄ£istrācija. Tas attiecas tikai uz airBaltic mājaslapā iegādātiem produktiem un pakalpojumiem.

Kā pelnīt PINS?

Norādi savu programmas dalībnieka numuru, iegādājoties airBaltic aviobiļetes un reģistrējoties lidojumam.

  • BiļeÅ”u tirdzniecÄ«bas sistēmas un tieÅ”saistes reÄ£istrācijas sistēmas dalÄ«bnieka numuru pieņems tikai tad, kad PINS konts bÅ«s aktivizēts.Ā 
  • Kad dalÄ«bnieka numurs ir aktivizēts, kontā tiek ieskaitÄ«ti viena programmas dalÄ«bnieka nopelnÄ«tie PINS.Ā 
  • Ņem vērā, ka PINS nopelnÄ«si tikai par savu lidojumu, tāpēc uz biļetes norādÄ«tajam pasažiera vārdam un uzvārdam jāatbilst PINS kontā reÄ£istrētajam vārdam un uzvārdam.
  • PINSĀ saņemĀ tikai PINSĀ programmas dalÄ«bnieks, kurÅ” lido airBaltic reisā, pat ja aviobiļeti apmaksājis kāds cits.

PINS pēcreÄ£istrÄ“Å”ana

Dažos gadÄ«jumos PINS var netikt automātiski ieskaitÄ«ti tavā PINS kontā, pat ja biļeÅ”u kasē vai pie reÄ£istrācijas galdiņa ir uzrādÄ«ta dalÄ«bnieka karte.

  • PINS var pēcreÄ£istrētĀ seÅ”u mēneÅ”u laikā pēc lidojuma datuma.
  • Jauni PINS dalÄ«bnieki var reÄ£istrēt PINS par lidojumiem, kuri veikti ne agrāk kāĀ 30 dienas pirms iestāŔanās programmā, taču to var darÄ«t ne vēlāk kā seÅ”us mēneÅ”us pēc lidojuma datuma.
  • PINS pēcreÄ£istrÄ“Å”ana nav iespējama par iegādātajiem airBaltic papildpakalpojumiem.

Sekot PINS krāŔanai var pavisam vienkārÅ”i, izmantojot sadaļu Konta pārskats. Ja pamani, ka kontā trÅ«kst sakrāto PINS, vari tos pēcreÄ£istrēt.

Kā pēcreģistrēt PINS

  • Piesaki PINS pēcreÄ£istrÄ“Å”anu internetā no savaĀ PINS kontaĀ (taču ne ātrāk kā 7 dienas pēc lidojuma). 21 dienu laikāĀ PINS parādÄ«sies tavā kontā.Ā 

PINS par atceltiem lidojumiem

ā€‹Ja piespiedu kārtā esi pārcelts no airBaltic uz citas aviosabiedrÄ«bas reisu vai citu transporta veidu, vari pieprasÄ«t PINS par sākotnējo lidojuma marÅ”rutu.Ā 

PINS netiek pieŔķirti par neizmantotām vai atpakaļ nodotām biļetēm, kā arÄ« par biļetēm, kurām beidzies derÄ«guma termiņŔ.

ā€žairBalticā€ biežo lidotāju programmas noteikumi

Å ie noteikumi nosaka veidu, kā DalÄ«bnieks var pelnÄ«t un tērēt PINS AS ā€žAir Baltic Corporationā€ (turpmāk ā€” ā€žairBalticā€) lidojumos.

ā€žPINS.COā€ (PINS lojalitātes programmas veidotājs un uzturētājs) un ā€žairBalticā€ rÄ«kojas godprātÄ«gi un patur tiesÄ«bas pārveidot vai papildināt Å”os noteikumus, kad vien Ŕādas izmaiņas tiek uzskatÄ«tas par nepiecieÅ”amām. PaÅ”reizējie Å”ajā tÄ«mekļa vietnē pieejamie noteikumi ir visjaunākie, un tie ir spēkā esoÅ”i. Å ie noteikumi ir saistoÅ”i visiem dalÄ«bniekiem.

Definīcijas

PINS programma ā€” PINS lojalitātes programma, ko ir izveidojis un uztur uzņēmums ā€žPINS.COā€.
DalÄ«bnieks ā€” persona, kura ir PINS programmas DalÄ«bnieks, kuras vārds parādās PINS DalÄ«bnieka kontā un kurai ir pieŔķirts DalÄ«bnieka numurs. Tikai Programmas DalÄ«bniekam ir tiesÄ«bas gÅ«t labumu no Programmā piedāvātajiem pakalpojumiem un priekÅ”rocÄ«bām.
PINS Executive dalÄ«bnieks vai Executive dalÄ«bnieks ir PINS dalÄ«bnieks, kurÅ” viena gada laikā ir veicis 30 vienvirziena lidojumus ar airBaltic, tādā veidā saņemot Executive dalÄ«bnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi PINS DalÄ«bniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.
PINS VIP dalÄ«bnieks vai VIP dalÄ«bnieks ir PINS dalÄ«bnieks, kurÅ” viena gada laikā ir veicis 60 vienvirziena lidojumus ar airBaltic, tādā veidā saņemot VIP dalÄ«bnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi PINS DalÄ«bniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.
PINS ā€” balvas vienÄ«bas, ko izmanto, lai norēķinātos par ā€žairBalticā€ lidojumiem, kas saskaņā ar Å”iem noteikumiem tiek pieŔķirti programmas DalÄ«bniekiem.
Balvas PINS ā€” PINS, ko var apmainÄ«t pret Balvas lidojumu, apmeÅ”anos viesnÄ«cā, automobiļa nomu un citiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti kā daļa no PINS programmas, kura aprakstÄ«ta 3. punktā.Ā 
DalÄ«bas lÄ«menis ā€” DalÄ«bnieka statusa lÄ«menis Programmā (t. i., ā€žClubā€, ā€žExecutiveā€ vai VIP), ko nosaka veikto lidojumu skaits ar "airBaltic" (izņemot Balvas lidojumus) viena gada laikā un kas sniedz papildu priekÅ”rocÄ«bas un privilēģijas.
Balvas lidojums ā€“ lidojums, kas apmaksāts, izmantojot Balvas PINS.
PINS aviobiļetes ā€” ar Balvas PINS apmaksāto Balvas lidojumu nosaukums.
Klases paaugstināŔanas balva ā€” balva, kas paaugstina ceļojuma klasi par vienu lÄ«meni augstāk, nekā ir rezervēts ar apmaksāto biļeti.
Rezervācija ā€” datora rezervācijas sistēmas datubāzes ieraksts, kas ietver pasažiera vai kopā ceļojoÅ”u pasažieru grupas ceļazÄ«mi.
Elektroniskā biļete ā€” ā€žairBalticā€ vai ā€žairBalticā€ vārdā izdota ceļazÄ«me / čeks, elektroniskie kuponi un, ja piemērojams, iekāpÅ”anas dokuments.
Klientu apkalpoÅ”anas dienests ā€” PINS DalÄ«bnieku apkalpoÅ”anas dienests, kas saskaņā ar Programmu nodroÅ”ina atbalstu klientiem un dažādus pakalpojumus.
PINS saziņas lÄ«dzekļi ā€” kopējais Programmā lietoto saziņas veidu (t. i., tÄ«mekļa vietnes, jaunumu e-pastu, lidmaŔīnas žurnāla, pieteikuma veidlapu, broŔūru, vēstuļu u. c.) nosaukums.

1. PINS pelnÄ«Å”ana ā€žairBalticā€ lidojumos

1.1. Par ā€žairBalticā€ tieÅ”ajiem lidojumiem ieskaitÄ«to PINS skaits ir atkarÄ«gs no cenas (tā ietver maksu par biļeti, nodokļus un piemaksas) un ceļojuma klases. Lai novērstu neskaidrÄ«bas, ar ā€žairBalticā€ izdotu, bet pie cita pārvadātāja izmantojamu biļeti, piemēram, kopējā koda lidojumam, nevarēs iegÅ«t PINS.
1.2. Club Dalībnieks saņem 1 (vienu) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro, iegādājoties Green klases lidojuma biļeti, vai 1 (vienu) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 50 bonusa PINS, iegādājoties Green Plus klases lidojuma biļeti,
1 (vienu) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 100 bonusa PINS, iegādājoties Green Classic klases lidojuma biļeti, un 1 (vienu) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 200 bonusa PINS, iegādājoties Business klases lidojuma biļeti.
1.3. Executive Dalībnieks saņem 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro, iegādājoties Club klases lidojuma biļeti, vai 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro +50 bonusa PINS, iegādājoties Green Plus klases lidojuma biļeti,
3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 100 bonusa PINS, iegādājoties Green Classic klases lidojuma biļeti, un 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 200 bonusa PINS, iegādājoties Business klases lidojuma biļeti.
1.4. VIP Dalībnieks saņem 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro, iegādājoties Club klases lidojuma biļeti, vai 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro +50 bonusa PINS, iegādājoties Green Plus klases lidojuma biļeti,
3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 100 bonusa PINS, iegādājoties Green Classic klases lidojuma biļeti, un 3 (trīs) PINS par 1 (vienu) iztērētu euro + 200 bonusa PINS, iegādājoties Business klases lidojuma biļeti.
Ja VIP statusa dalÄ«bnieks ir rezervējis biļeti uz airBaltic izpildÄ«tu reisu grupas rezervācijas ietvaros, viņŔ/viņa drÄ«kst transportēt 1 speciālās bagāžas vienÄ«bu bez maksas
1.5. PINS par katru faktiski nolidotu, pilnÄ«bā apmaksātu ā€žairBalticā€ lidojuma segmentu tiek ieskaitÄ«ti DalÄ«bnieka kontā. DalÄ«bnieki saņem PINS par ā€žairBalticā€ lidojumiem, sākot no datuma, kad viņi reÄ£istrējas PINS programmā.
1.6. Lai nopelnÄ«tu PINS par veiktajiem ā€žairBalticā€ lidojumiem, rezervācija jāveic DalÄ«bnieka vārdā ā€” precÄ«zi tajā vārdā, kas norādÄ«ts DalÄ«bnieka kontā. Jebkuras neatbilstÄ«bas var aizkavēt vai atcelt PINS saņemÅ”anu. PINS var saņemt tikai persona, kam pieder PINS konts un kas faktiski veic lidojumu, pat ja ceļojumu ir iegādājies kāds cits.
1.7. ā€žairBalticā€ laiku pa laikam var piedāvāt bonusa PINS par dažādām darbÄ«bām vai attiecÄ«giem pirkumiem. Å ie piedāvājumi var bÅ«t Ä«slaicÄ«gi. ā€žairBalticā€ patur tiesÄ«bas Å”os piedāvājumus jebkurā laikā pārveidot vai atcelt.
1.8. PINS netiek ieskaitīti par Balvas lidojumiem.
1.9. PINS nevar nopelnīt par kopējā koda reisiem (code-share):
Ā  Ā  Ā  ā€¢ gadÄ«jumos, kad biļete ir iegādāta pie airBaltic, bet reisu izpilda cita aviolÄ«nija (arÄ« gadÄ«jumos, kad biļetē lidojuma kods sākas ar ā€œBTā€)
Ā  Ā  Ā  ā€¢ gadÄ«jumos, kad biļetes iegādātas citas aviolÄ«nijas sistēmā, bet reisu Ä«steno airBaltic. 1.9.1.Tāpat PINS netiek pieŔķirti par lÄ«gumreisiem (charter) un komerclidojumiem.
1.9.2. PINS ir iespējams nopelnīt tikai par rezervācijām uz regulārajiem reisiem, kurus izpilda airBaltic un kur biļetes numurs ir 657-xxxxxxxx.
1.10. DalÄ«bnieki nopelna PINS par papildu precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti kopā ar lidojuma biļeti, tostarp, bet ne tikai, reÄ£istrēto bagāžu, sēdvietas rezervāciju, klases maiņu uz biznesa klasi, ātro droŔības kontroli, prioritāro reÄ£istrāciju. Tas attiecas tikai uz "airBaltic" mājaslapā iegādātiem produktiem un pakalpojumiem.
1.11. Par dažiem ceļojumiem nevar nopelnÄ«t PINS. Tas bez ierobežojuma ietver visus ceļojumus, kas iegādāti, izmantojot PINS (PINS aviobiļetes, Klases paaugstināŔanas balvas), bezmaksas biļeÅ”u akcijas, tostarp bezmaksas vai samazinātas maksas ceļojumus, nekomerciālus ceļojumus, lÄ«gumreisus, ceļojumu aÄ£entÅ«ru / nozares piedāvātos samazinātas maksas lidojumus, nepublicētu maksu, ceļojumus, uz kuriem attiecas Ä«paÅ”i nosacÄ«jumi, un pakalpojumus, par kuriem DalÄ«bnieks iegÅ«st priekÅ”rocÄ«bas citā bonusu programmā, kā arÄ« citu kopā ar DalÄ«bnieku lidojoÅ”u personu biļetes (pat ja DalÄ«bnieks ir apmaksājis viņu biļetes).
1.12. PINS netiks ieskaitÄ«ti par neizmantotām, atceltām, viltotām, atmaksātām vai krāpnieciskām ceļojumu rezervācijām. DalÄ«bnieki var nopelnÄ«t PINS par vairākām sēdvietām, ko viņi sev iegādājuÅ”ies vienā lidojumā.
1.13. Ja DalÄ«bnieks tiek pārcelts uz citu ā€žairBalticā€ lidojumu vai citu aviosabiedrÄ«bu, kas atŔķiras no sākotnējās ā€žairBalticā€ izdotās biļetes, Å”ajā lidojumā saņemtie PINS tiks ieskaitÄ«ti DalÄ«bnieka kontā. Å ajā gadÄ«jumā DalÄ«bniekam jāsazinās ar PINS klientu apkalpoÅ”anas dienestu, norādot sākotnējā lidojuma informāciju un iesniedzot vecās un jaunās biļetes informācijas kopiju. LÅ«dzu, ņemiet vērā ā€” ā€žairBalticā€ neieskaitÄ«s PINS par sākotnējiem lidojumiem, ja pasažieris tiks pārcelts dabas katastrofu, laikapstākļu, ugunsgrēka, kara, pilsoņu nemieru un slēgtu lidostu vai lidlauku dēļ.
1.14. GadÄ«jumos, kad lidojumi atcelti tādu faktoru dēļ, ko ā€žairBalticā€ nespēj ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, laikapstākļu, darba konfliktu vai droŔības iemeslu dēļ, PINS netiks ieskaitÄ«ti DalÄ«bnieka kontā.
1.15. PINS aviobiļeŔu lidojumi nemaina klases statusu.
1.16. Uz izņēmumiem PINS pelnÄ«Å”anā par ā€žairBalticā€ pakalpojumiem attiecas izmaiņas, kuru veikÅ”anā ā€žairBalticā€ ir pilnÄ«ga rÄ«cÄ«bas brÄ«vÄ«ba.

2. IeskaitÄ«Å”anas kārtÄ«ba un trÅ«kstoÅ”o PINS reÄ£istrÄ“Å”ana

2.1. Automātiska PINS ieskaitÄ«Å”ana DalÄ«bnieka kontā ir iespējama tikai tad, ja DalÄ«bnieks norāda savu PINS DalÄ«bnieka numuru vai uzrāda savu karti, reÄ£istrējoties lidojumam. DalÄ«bniekam ir pienākums nodroÅ”ināt DalÄ«bnieka numura uzrādÄ«Å”anu, veicot rezervāciju vai reÄ£istrējoties.
2.2. PINS tiks ieskaitīti Dalībnieka kontā tikai pēc lidojuma beigām.
2.3. PINS tiek ieskaitÄ«ti DalÄ«bnieka kontā, pamatojoties uz iztērēto summu EUR (euro), izmantojot ā€žAmadeusā€ maiņas kursu biļetes izdoÅ”anas datumā.
2.4. GadÄ«jumā, kad citu aviosabiedrÄ«bu lidojumu segmenti ir reÄ£istrēti saistÄ«bā ar ā€žairBalticā€ lidojumiem, PINS tiks ieskaitÄ«ti tikai ā€žairBalticā€ pārvaldÄ«tajos segmentos.
2.5. Visus PINS, kas nav automātiski reÄ£istrēti, var ieskaitÄ«t DalÄ«bnieka kontā 6 mēneÅ”u laikā pēc lidojuma datuma, bet ne agrāk kā 10 dienas pēc lidojuma. Jaunie DalÄ«bnieki var reÄ£istrēt PINS ceļojumiem, kas veikti ne vairāk kā 30 dienas pirms reÄ£istrācijas.
2.6. TrÅ«kstoÅ”os PINS var reÄ£istrēt tieÅ”saistē, aizpildot pēcreÄ£istrÄ“Å”anās veidlapu vietnē retroclaim.pinsforme.com.
2.7. Lai gan ā€žairBalticā€ cenÅ”as nodroÅ”ināt pareizu PINS ieskaitÄ«Å”anu, DalÄ«bniekam ir pienākums saglabāt dokumentus, piemēram, iekāpÅ”anas kartes un pasažiera čekus, kas nepiecieÅ”ami trÅ«kstoÅ”o PINS reÄ£istrÄ“Å”anai.
2.8. ā€žairBalticā€ neatbild par jebkādu nokavētu vai pazuduÅ”u PINS reÄ£istrāciju vai reÄ£istrāciju, ko PINS klientu apkalpoÅ”anas dienests nav saņēmis.
2.9. PINS ieskaitÄ«Å”ana DalÄ«bnieka kontā var aizņemt lÄ«dz desmit dienām, lÄ«dz ā€žPINS.COā€ ir saņēmis visu informāciju. DalÄ«bnieki nevar apmainÄ«t Å”os PINS pret balvām, kamēr tie nav ieskaitÄ«ti DalÄ«bnieka kontā.
2.10. ā€žPINS.COā€ patur tiesÄ«bas ar atpakaļejoÅ”u datumu pielāgot DalÄ«bnieka kontu gadÄ«jumā, ja kļūdas vai cita iemesla dēļ veikti nepareizi ieraksti.
2.11. Ikviens DalÄ«bnieka mēģinājums nopelnÄ«t PINS ar to paÅ”u iekāpÅ”anas karti vairāk nekā vienu reizi pie dažādiem pārvadātājiem tiks uzskatÄ«ts par Ŕī lÄ«guma pārkāpumu, un tiks piemēroti 5. punktā minētie lÄ«guma lauÅ”anas nosacÄ«jumi.
2.12. PINS pēcreÄ£istrācijas gadÄ«jumā DalÄ«bnieks nesaņem bonus PINS no Ä«paŔām kampaņām, kas norisinājuŔās konkrētajā laika periodā. DalÄ«bniekam tiek ieskaitÄ«ti regulārie PINS tikai par iztērēto EUR summu.

3. PINS tērÄ“Å”ana ā€žairBalticā€ lidojumiem

3.1. Balvas lidojumi, dēvēti par PINS aviobiļetēm, ir pieejami plānotiem lidojumiem, ko Ä«steno ā€žairBalticā€. PieprasÄ«jumus un rezervācijas attiecÄ«bā uz Balvas lidojumiem, kas ir pilnÄ«bā apmaksāti, izmantojot PINS, var veikt PINS klientu apkalpoÅ”anas dienestā. PINS aviobiļetes var pieprasÄ«t tikai DalÄ«bnieks, kam pieder konts. PINS aviobiļetesĀ var izdot jebkurā pieprasÄ«tajā vārdā. Lidojuma biļeti var nosÅ«tÄ«t tikai uz DalÄ«bnieka norādÄ«to e-pasta adresi.
3.2. Par bērniem (no 2 lÄ«dz 11 (ieskaitot) gadu vecumam) un zÄ«daiņiem (jaunākiem par 2 gadiem), kam nepiecieÅ”ama atseviŔķa sēdvieta, bÅ«s jāmaksā 75 (septiņdesmit pieci) procenti no PINS, kas nepiecieÅ”ami DalÄ«bnieka Balvas lidojuma apmaksai. Par zÄ«daiņiem, kam nav atseviŔķas sēdvietas un kas Balvas lidojumā ceļo kopā ar DalÄ«bnieku, jāmaksā 10 (desmit) procenti no PINS, kas nepiecieÅ”ami DalÄ«bnieka Balvas lidojuma apmaksai. Bērniem, kas lido vieni paÅ”i, jāmaksā pilna biļetes cena. Var izdot biļetes Balvas lidojumiem vienā virzienā un lidojumiem turp un atpakaļ. Biļetes ar maināmu datumu nevar izdot kā balvas. Ceļojumiem turp un atpakaļ lidojumi abos virzienos jārezervē vienlaikus. Ir atļauta ceļoÅ”ana uz vienu galamērÄ·i no sākumpunkta un atgrieÅ”anās no citas tās paÅ”as valsts pilsētas uz to paÅ”u sākumpunktu (vai otrādi). Var tikt piemēroti Ä«paÅ”i noteikumi attiecÄ«bā uz starpnosÄ“Å”anos.
3.3. PINS aviobiļeÅ”u rezervāciju var veikt ne agrāk kā 361 dienu pirms izlidoÅ”anas, bet ne vēlāk kā trÄ«s darba dienas pirms izlidoÅ”anas. Å ajā periodā ā€žairBalticā€ padara pieejamas dažas sēdvietas, kas paredzētas PINS aviobiļeÅ”u rezervācijām, dažos lidojumos katrā virzienā katrā darbÄ«bas nedēļā visa gada garumā visos marÅ”rutos, kuros lido ā€žairBalticā€. Kopējais pieejamo PINS aviobiļeÅ”uĀ sēdvietu skaits dažādos marÅ”rutos atŔķiras.
3.4. DalÄ«bniekiem ieteicams veikt balvas rezervāciju labu laiku pirms (3ā€“7 mēneÅ”us iepriekÅ”) ceļojuma datuma, tomēr ā€žairBalticā€ nevar garantēt, ka DalÄ«bnieks varēs veikt PINS aviobiļeÅ”u rezervāciju jebkurā konkrētā lidojumā neatkarÄ«gi no rezervācijas laika.
3.5. PINS aviobiļeteĀ tiek izdota 24 stundu laikā pēc rezervācijas veikÅ”anas, ja DalÄ«bnieks ir ievērojis visas 3.6. punktā minētās prasÄ«bas. Ja DalÄ«bnieks nav ievērojis visas 3.6. punktā minētās nepiecieÅ”amās prasÄ«bas, rezervācija tiek neatgriezeniski atcelta un par rezervāciju iztērētie PINS netiek atdoti.
3.6. DalÄ«bniekiem bÅ«s pienākums maksāt visus nodokļus un citu maksu, kas saistÄ«ta ar ā€žairBalticā€ balvas ceļojumu, tostarp, bet ne tikai, lidostas izlidoÅ”anas nodokli, muitas sodus, imigrācijas maksu, lidostas pakalpojumu maksu, klienta lietotāja maksu, pakalpojuma maksu, degvielas piemaksas, droŔības un apdroÅ”ināŔanas piemaksu vai citu gadÄ«juma rakstura maksu vai nodokļus, ko pieprasa jebkura persona, attiecÄ«gā iestāde vai organizācija. Visi nodokļi un piemaksas jāsamaksā 24 stundu laikā pēc rezervācijas veikÅ”anas.
3.7. Pirms PINS aviobiļetes izdoÅ”anasĀ lidojuma datuma un laika izmaiņu veikÅ”ana ir bez maksas. Kad PINS aviobiļete ir izdota, uz atkārtotu rezervāciju attiecas pakalpojuma maksa.
3.8. Attiecībā uz PINS aviobiļetēm ir spēkā tālāk minētie noteikumi.
3.8.1. Rezervācija netiek atmaksāta.
3.8.2. Vienvirziena lidojumā ir atļauts veikt datuma, laika un rezervācijas klases izmaiņas, samaksājot papildu maksu ā€” 70 EUR,Ā kā arÄ« piemaksājot cenu starpÄ«bu starp biļetēm.
3.8.3. Lidojuma datuma / laika izmaiņas atļauts veikt 24 stundas pirms plānotās izlidoÅ”anas vai vēlamā izlidoÅ”anas laika, lai kurÅ” no tiem bÅ«tu agrāk.
3.8.4. PINS aviobiļetēs nav atļauts mainīt vārdu.
3.8.5. Ekonomiskās klases PINS aviobiļetes neietver bezmaksas bagāžas pārvadāŔanu.
3.8.6. Biznesklases PINS aviobiļetes ietver 2 bezmaksas bagāžas vienības, kuru kopējais svars nedrīkst pārsniegt 40 kg.
3.9. Uz PINS aviobiļetēm attiecas ā€žairBalticā€ vispārÄ«gie pasažieru un bagāžas pārvadāŔanas noteikumi, ja vien nav norādÄ«ts citādi.

4. Klases paaugstināŔanas balvas ā€žairBalticā€ lidojumos

4.1. Klases paaugstināŔanas balva ir pieejama plānotiem lidojumiem, ko veic ā€žairBalticā€.
4.2. Klases paaugstināŔanas pieprasījumus, kas pilnībā apmaksāti ar PINS, var veikt PINS klientu apkalpoŔanas dienestā. Klases paaugstināŔanas balvu var pieprasīt tikai tas Dalībnieks, kuram pieder konts. Klases paaugstināŔanas balvu var izdot jebkurā vārdā. Klases paaugstināŔanas dokumentus drīkst nosūtīt tikai uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
4.3. Klases paaugstināŔanu var pieprasÄ«t ne agrāk kā 361 dienu pirms izlidoÅ”anas, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms izlidoÅ”anas. Pieejamo sēdvietu skaits dažādos marÅ”rutos atŔķiras.
4.4. Lidojuma biļete ar paaugstināto klasi tiek izdota 24 stundas pēc pieprasÄ«juma veikÅ”anas.
4.5. Klases paaugstināŔana bērniem un zÄ«daiņiem ir jāapmaksā pilnā apmērā.
4.6. Uz Klases paaugstināŔanas balvas biļetēm attiecas tālāk minētie noteikumi.
4.6.1. PINS cena ir nemainīga un neatkarīga no faktiskās biļetes cenas.
4.6.2. PINS aviobiļeÅ”uĀ lidojumi nemaina klases statusu.
4.6.3. PINS aviobiļetēmĀ nav piemērojami PINS.
4.6.4. Lidostas nodokļi, pakalpojuma maksa un papildu pakalpojumi (somas, ēdināŔana lidojuma laikā, apdroÅ”ināŔana) jāapmaksā atseviŔķi.
4.6.5. Lidostas nodokļi jāapmaksā 24 stundu laikā pēc rezervācijas veikÅ”anas.
4.6.6. Biznesklases pakalpojumi, kas pieejami ar Ŕo biļeti: biznesklases reģistrācija, ātrā droŔības pārbaude, pieeja biznesklases atpūtas telpai un biznesklases bagāžas pārvadāŔanas nosacījumi.
4.6.7. Klases paaugstināŔanas balva nav pieejama tajos marŔrutos, kuros nav pieejamas biznesklases biļetes.
4.6.8. Uz biļetēm attiecas ā€žairBalticā€ vispārÄ«gie pasažieru un bagāžas pārvadāŔanas noteikumi, tostarp vārda / datuma / laika izmaiņu veikÅ”ana, ja vien nav norādÄ«ts citādi.
4.7. Vārda / datuma / laika izmaiņas biļetē tiek veiktas saskaņā ar sākotnējās biļetes maksas noteikumiem.
4.8. ā€žairBalticā€ patur tiesÄ«bas pārskatÄ«t, grozÄ«t vai mainÄ«t balvas lidojumam nepiecieÅ”amo PINS daudzumu.

5. Ļaunprātīga izmantoŔana

5.1. PārdoÅ”ana, maiņa, piedalÄ«Å”ana izsolei vai jebkāda cita veida komercdarÄ«jums ar treÅ”ajām pusēm, ietverot balvas dokumentus, ir stingri aizliegts, ja vien tas nav Ä«paÅ”i atļauts. Stingri aizliegts arÄ« organizēt PINS vai balvu iegādi vai pārdoÅ”anu, PINS pārsÅ«tÄ«Å”anu, neatļautu PINS iegādi vai izmantot balvas vai balvu dokumentus neatļautā veidā. Visi Ŕāda veida gadÄ«jumi uzskatāmi par ļaunprātÄ«gu izmantoÅ”anu. Šādas darbÄ«bas ir aizliegtas un var izraisÄ«t ceļojuma atteikumu un/vai balvas atņemÅ”anu, kā arÄ« izraisÄ«t visu nopelnÄ«to PINS, balvu un dalÄ«bas Programmā anulÄ“Å”anu bez jebkādas kompensācijas un/vai zaudējumu atmaksas no ā€žairBalticā€ puses.
5.2. Ja balvas tiek izsniegtas apmaiņā pret PINS, kas iegÅ«ti ļaunprātÄ«gas izmantoÅ”anas rezultātā, ā€žairBalticā€ patur tiesÄ«bas pieprasÄ«t balvas izsniegÅ”anai nepiecieÅ”amo PINS kompensÄ“Å”anu, ciktāl PINS bilance, izņemot PINS, kas iegÅ«ti ļaunprātÄ«gas izmantoÅ”anas rezultātā, nav pietiekama balvas izsniegÅ”anai. PINS kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz piemērojamo PINS iegādes cenu lielākajā vērtÄ«bā zaudējumus radoŔā gadÄ«juma brÄ«dÄ«. ā€žairBalticā€ tās paÅ”as tiesÄ«bas patur arÄ« tad, kad citos ļaunprātÄ«gas izmantoÅ”anas gadÄ«jumos, kā arÄ« DalÄ«bnieka nesankcionētas rÄ«cÄ«bas gadÄ«jumā PINS kontā ir negatÄ«va bilance. DalÄ«bniekam ir tiesÄ«bas pierādÄ«t, ka viņŔ / viņa nav izraisÄ«jis zaudējumus vai ir izraisÄ«jis tikai nebÅ«tiskus zaudējumus.
5.3. Ikviens Å”o noteikumu vai citu ā€žairBalticā€ tÄ«mekļa vietnē (www.airbaltic.com) norādÄ«to prasÄ«bu pārkāpums var izraisÄ«t ceļojuma atteikumu un/vai balvu atņemÅ”anu, kā arÄ« visu PINS, balvu un dalÄ«bas Programmā anulÄ“Å”anu.

6. Programmas slēgÅ”ana

6.1. ā€žairBalticā€ negarantē, ka PINS programmas Ä«stenoÅ”ana tiks turpināta neierobežotu laiku.
6.2. ā€žairBalticā€ var anulēt dalÄ«bu PINS programmā (un noteikumus). ā€žairBalticā€ informēs DalÄ«bniekus par PINS programmas Ä«stenoÅ”anas izbeigÅ”anu vismaz 90 dienas iepriekÅ”. Paziņojums par izbeigÅ”anu bÅ«s ievietots ā€žairBalticā€ tÄ«mekļa vietnē un nosÅ«tÄ«ts
6.2.1. uz Dalībnieka Dalības kontā norādīto e-pasta adresi vai,
6.2.2. ja PINS programmas rÄ«cÄ«bā nav derÄ«gas e-pasta adreses, ā€” uz DalÄ«bnieka DalÄ«bas kontā norādÄ«to pasta adresi.
6.3. TiklÄ«dz ir saņemts paziņojums par Programmas izbeigÅ”anu, DalÄ«bnieki nevar apmainÄ«t PINS pret jebkuriem lidojumiem, kuros izlidoÅ”ana plānota pēc paziņojuma perioda termiņa beigām.
6.4. Jebkuri PINS, kas netiks apmainÄ«ti 90 dienu paziņojuma perioda laikā, uzskatāmi par viltotiem, un DalÄ«bniekiem par tiem nebÅ«s prasÄ«juma tiesÄ«bu attiecÄ«bā uz ā€žairBalticā€ un ā€žPINS.COā€.

7. Saziņa starp ā€žairBalticā€ un DalÄ«bniekiem

7.1. Ja ā€žairBalticā€ jāsniedz DalÄ«bniekam paziņojums par PINS programmu vai PINS programmas izbeigÅ”anu, ā€žairBalticā€ jāsniedz DalÄ«bniekam Å”is paziņojums, ja ā€žairBalticā€
7.2. sniedz Å”o paziņojumu jebkurā noteikumos atļautā veidā;
7.3. nosÅ«ta DalÄ«bniekam informāciju uz DalÄ«bnieka DalÄ«bas kontā norādÄ«to e-pasta adresi. DalÄ«bniekiem jāuzņemas atbildÄ«ba, ja viņi nesaņem informāciju no ā€žairBalticā€ tāpēc, ka DalÄ«bnieka personÄ«gā informācija nav atjaunota.
7.4. ā€žairBalticā€ un DalÄ«bnieki piekrÄ«t, ka e-pasts ir pietiekams lÄ«dzeklis jebkuras rakstiskas saziņas nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā.

8. Likumi un jurisdikcija

8.1. Å os noteikumus un attiecÄ«bas starp ā€žairBalticā€ un katru DalÄ«bnieku reglamentē Latvijas likumi. Piesakoties Programmā, DalÄ«bnieks piekrÄ«t pakļauties Latvijas tiesu neizņēmuma jurisdikcijai.
8.2. Ja jebkurā jurisdikcijā Programma vai problēma ar PINS vai jebkuras balvas anulÄ“Å”anu ir pretlikumÄ«ga, tad apmērā, kurā piemērojami konkrētās jurisdikcijas likumi, problēma vai PINS vai balvu anulÄ“Å”ana un jebkuri saistÄ«tie dokumenti ir spēkā neesoÅ”i.
8.3. Interpretācijas atŔķirību gadījumā noteicoŔais ir eksemplārs angļu valodā.

Ā 

(atjaunots 30.06.2020.)