Choose your region and language

🔔Pristatome naujas skaitmenines „airBaltic“ klubo korteles

Privatumo politika

1. Įvadas

SIA “Loyalty Services” rūpinasi duomenų subjektų privatumu ir jų asmens duomenų apsauga bei siekia užtikrinti duomenų subjektų teisę į teisėtą asmens duomenų tvarkymą remiantis ES ir nacionalinių įstatymų nuostatomis, taikomomis privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.

Didžiąja raide prasidedančios sąvokos, kurios vartojamos šioje Privatumo politikoje, pagal reikšmę atitinka sąvokas, vartojamas PINS programos sąlygose ir nuostatose, nebent šioje Privatumo politikoje būtų nurodyta kitaip.

2. Duomenų valdytojas

Įmonė, atsakinga už jūsų asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą remiantis šia Privatumo politika, yra SIA “Loyalty Services” (PINS (reg. nr. 40103273540, adresas Mūkusalas iela 42, Riga, LV-1004, Latvia).

Jei kyla klausimų dėl šios Privatumo politikos arba norite pasinaudoti bet kuria iš jums priklausančių teisių, kreipkitės el. pašto adresu info@pins.co arba į PINS nurodytu pašto adresu.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Jums naudojantis PINS svetaine ar PINS mobiliąja programėle (PINS programėlė), galime paprašyti jūsų pateikti asmens duomenis, išvardytus šios Privatumo politikos 6 skyriuje, ir juos tvarkyti arba pasiūlyti užsiprenumeruoti naujienlaiškį ar paprašyti pateikti atsiliepimą.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi PINS naudoja šiuos asmens duomenis, yra ryšių su jumis užmezgimas ir palaikymas, kai mes:

 • rengiamės sudaryti su jumis sutartį;
 • esame sudarę su jumis sutartį;
 • siekiame teisėtu interesu vykdyti savo verslo veiklą;
 • siekiame vykdyti savo teisinius įsipareigojimus;
 • siekiame atlikti statistines analizes;
 • siekiame teikti jums rinkodaros pasiūlymus, kai tam esate išreiškę savo sutikimą arba kai tai pagrįsta mūsų teisėtu interesu.

Tam tikrų asmens duomenų pateikimas reikalingas siekiant jus identifikuoti, užregistruoti PINS programoje ir sukurti jums Nario paskyrą, kad galėtumėte naudotis visomis SIA “Loyalty Services” teikiamomis paslaugomis. Nepateikus asmens duomenų, kurie leidžia jus identifikuoti ir sukurti PINS paskyrą, neįmanoma tapti PINS programos nariu. Prašydama pateikti asmens duomenis PINS informuoja, kuriuos iš šių asmens duomenų pateikti privaloma.

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi PINS svetaine ar PINS programėle, bus tvarkomi itin kruopščiai ir atsakingai. PINS šiuos duomenis naudos siekdama vykdyti savo įsipareigojimus tvarkant bei administruojant PINS taškų kaupimą ir atlygius. Jei nesate išreiškę atsisakymo gauti komercinius pasiūlymus, asmens duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant siųsti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius komercinius pasiūlymus.

Galime tvarkyti jūsų duomenis rinkodaros tikslais, siekdami tiksliai jus identifikuoti, tinkamai tiekti jums aktualias paslaugas ir prekes, atsakyti į jūsų užklausas ar susisiekti su jumis, užtikrinti tinkamą PINS programos veikimą, atlikti sistemos patikrinimą, priežiūrą ir ją tobulinti, palaikyti su jumis ryšį ir pakviesti dalyvauti apklausose.

Mes galime tvarkyti jūsų duomenis reorganizacijos, susijungimo ar padalijimo, skirtingų įsigijimų ir (arba) įsipareigojimų, verslo ir turto perdavimo atveju, taip pat iš dalies, taip pat skirtinguose teismo procesuose, pavyzdžiui, teisinės apsaugos procese, likvidavime, bankroto byloje. Be to, reorganizuojant ir (arba) įsigyjant ir perduodant turtą, įsipareigojimus ir verslą, prieš pradedant šį procesą gali būti pradedamas klientų duomenų bazės tvarkymas (atitinkamai su joje esančiais jūsų asmens duomenimis), siekiant susipažinti su verslo operacijų turiniu ir įvertinti jo vertę. Bet kokiu atveju mes tinkamai įvertinsime reikiamą asmens duomenų apimtį ir kiek įmanoma sumažinsime asmens duomenų tvarkymą, kad pasiektume tikslą ir užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą, taip pat sudarytume tinkamą susitarimą su partneriu. Mes informuosime jus tais atvejais, kai kuri nors iš tokių operacijų gali paveikti mūsų įsipareigojimus jums arba gali apimti jūsų asmens duomenų perdavimą kitai įmonei. Toks tvarkymas gali būti grindžiamas įstatymais (pavyzdžiui, komercine teise) ir teisėtais interesais.

4. Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Pirmiau nurodytais tikslais ir atsižvelgiant į jūsų pasirinktus PINS produktus ar paslaugas naudojantis PINS programa, galime atskleisti ir perduoti jūsų asmens duomenis ES teritorijoje veiklą vykdantiems mūsų darbuotojams, PINS grupės įmonėms ar PINS partneriams, teikiantiems prekes ir paslaugas, siūlomas PINS programoje, ar PINS vardu duomenų tvarkymą atliekančioms įmonėms.

Konkrečiai, galime atskleisti jūsų asmens duomenis šiems subjektams:

 • PINS darbuotojams, atsakingiems už klientų aptarnavimą ir klientų užklausų vykdymą bei darbuotojams, kurie atlieka apskaitą, IT platformos techninę priežiūrą ir duomenų analizę, taip pat darbuotojams, kurie rūpinasi bendradarbiavimu su mūsų Partneriais;
 • PINS partneriams, jei duomenis atskleisti būtina siekiant identifikuoti įtariamus sukčiavimo atvejus;
 • kredito įstaigoms ir kitoms organizacijoms, kurios gamina ir tiekia PINS korteles;
 • PINS atlygio tiekėjams siekiant apdoroti užsakymus;
 • PINS IT sistemos tiekėjams, rinkodaros ir ryšių platformos teikėjams ir oro uosto rezervacijos sistemoms;
 • valstybinės policijos pareigūnams ir kitoms valdžios institucijoms gavus oficialų jų pranešimą, kai asmens duomenis atskleisti reikalauja atitinkami teisės aktai.
 • asmenys, teikiantys IT sistemas, IT palaikymą, priežiūros paslaugas ir infrastruktūrą, PINS mobiliosios programėlės, tinklalapių priežiūros paslaugas;
 • kiti duomenų valdytojai, priklausantys įmonių grupei, kiek tai būtina teisėtam interesui užtikrinti vidaus administracinius tikslus;
 • asmuo, užtikrinantis ir teikiantis pagalbą atliekant įvairias apklausas, partneriai, atliekantys apklausas PINS vardu, ar partneriai.
 • konsultantai, revizijos inspektoriai, auditoriai, buhalteriai, skolų išieškotojai, teisininkai, kai būtina užtikrinti organizacijos valdymą ir verslo veiklą;
 • asmenys, kurie yra susiję su turto, įsipareigojimų ir verslo reorganizavimo, įsigijimo ir (arba) perleidimo sandoriais ir kiti asmenys, teikiantys paramą ar konsultacijas tokiems sandoriams rengti ir vykdyti, taip pat asmenys, dalyvaujantys vertinime tokio sandorio prieš jį pradedant.
 • asmenys, teikiantys kitokio tipo paramą ir paslaugas PINS administraciniais, organizaciniais ir finansų valdymo bei verslo valdymo tikslais.
 • jūsų duomenis mes galime perduoti rinkodaros paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, įmonėms, teikiančioms rinkodaros konsultacijas, rinkodarinius IT sprendimus, paslaugų teikėjams, kurie užtikrina naujienlaiškių, pasiūlymų ir informacijos siuntimą („Mailchimp“, „Rocket Science Group LLC“ paslaugų teikėjai, kurių duomenų centrai yra už Europos Sąjungos ribų, t.y. Jungtinėse Amerikos Valstijose). Informaciją apie privatumo apsaugos priemones galite rasti čia: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 „Google Inc.“ (JAV įmonės) tiekiamai „Google Analytics“ programai suteikta prieiga prie statistinių duomenų, kurie renkami PINS svetainėje ar PINS programėlėje naudojantis šia programa. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi laikytis ES ir JAV „Privatumo skydo“ susitarimo nuostatų, užtikrinančių, kad duomenys tvarkomi laikantis ES privatumo standartų. Ši tiekėja taip pat yra saistoma sutartinių įsipareigojimų, skirtų duomenų privatumui užtikrinti, apie kuriuos galite sužinoti čia: www.google.com/analytics.

5. Duomenų profiliavimas ir svetainės naršymo statistika

Galime rinkti duomenis apie svetainės naudojimą, lankytojų srautus, atliekamas operacijas ir kitą susijusią PINS svetainės ir PINS programėlės statistinę informaciją, taip pat galime šiuos duomenis tvarkyti ir analizuoti. Be to, galime gauti šią bendro pobūdžio informaciją iš patikimų trečiųjų šalių ir joms ją atskleisti. Tačiau tokie duomenys nebus siejami su jokiu konkrečiu asmeniu ir nebus dekompiliuojami ar redukuojami siekiant identifikuoti konkretų asmenį ar bet kokią su konkrečiu asmeniu susijusią informaciją.

PINS renka šiuos duomenis naudodamasi „Google Analytics“ programa. Ši programa leidžia įrašyti ir analizuoti duomenis apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją ji mums leidžia rinkti bei analizuoti, galite sužinoti čia: support.google.com/analytics.

Jūs bet kada galite atsisakyti savo duomenų rinkimo naudojant „Google Analytics“ – kaip tai padaryti, aprašyta čia: tools.google.com.

6. apklausos ir profiliavimas

Mums yra ypač svarbu, kad jūs gautumėte geros kokybės paslaugas bei lojalumo programą. Dėl šios priežasties kartas nuo karto galime vykdyti apklausas. Jos buvo sudarytos siekiant suprasti, kaip patenkinti jūs esate mūsų paslauga, lojalumo programa ir mūsų lojalumo programos partnerių teikiama paslauga. Taip pat galite pateikti ir apklausas, kuriose užduosite jums skirtingus klausimus, padėsiančius suprasti jūsų pomėgius bei poreikius.

Dalyvavimas apklausose visada yra savanoriškas. Jūs visada galite pakeisti savo nuomonę, jei nebenorite dalyvauti apklausose.

Mes galime gauti apklausų, kuriuose jūs dalyvaujate, duomenis.  Mes galime vykdyti apklausas patys arba dalintis apklausų rezultatais su mūsų partneriais.  Vis dėl to, jei partneris planuoja dalintis apklausų rezultatais su mumis, jo pareikalausite gauti jūsų susitikimą arba paprašysite jį jus informuoti, kad dalinimąsis  apklausos duomenimis yra paremtas teisėtais interesais. Mums yra svarbu, kad jūs būtumėte informuoti ir galėtumėte kontroliuoti, kaip yra apdoroti jūsų duomenys bei su kuo yra dalinąmasi su jumis susijusių apklausų duomenimis.

Atsižvelgdami į jūsų sutikimą ar teisėtus interesus, apklausų duomenų rezultatus galime panaudoti profiliavimo tikslams. Apklausos rezultatai gali padėti mums suprasti, kokios sritys ir pasiūlymai  gali jus sudominti, taip pat geriau suprasti jūsų poreikius - taip pagerinsite mūsų lojalumo programą ir padarysite ją  jums įdomesnę bei tinkamesnę. Be pirmiau paminėtų privalumų, atsižvelgę į jūsų apklausose pateiktus atsakymus, galime jums pateikti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tokiu būdu norime, kad žinotumėte apie naudingus pasiūlymus ir galimybes, kurie  jums gali būti įdomūs ir tinkami.

!!! Nepaisant to, norime jus informuoti, kad visada turite teisę atšaukti bet kurį jūsų duotą sutikimą, taip pat tokiu atveju, kai prieštaraujate, kad apklausų duomenų apdorojimas būtų grindžiamas teisėtais interesais. Jei jūs nenorite, kad apklausos rezultatai būtų laikomi ar kitokiu būdu mūsų profiliuojami ar apdorojami, galite mus apie tai informuoti parašę laišką mūsų interneto svetainėje nurodytais kontaktais:  https://www.pinsforme.com/contact-us

7. Tiesioginės rinkodaros pranešimai

PINS teiks jums informaciją apie veiklas, pasiūlymus ir naujienas, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi PINS programa, jeigu neatsisakėte gauti tokių pranešimų. Šie pranešimai, be kita ko, gali apimti PINS partnerių pasiūlymus.

8. Duomenų kategorijos

PINS gali rinkti ir tvarkyti toliau nurodytą informaciją.

8.1. Pagrindinė informacija apie Narį

 • Vardas
 • Telefono numeris
 • Pašto adresas
 • El. pašto adresas
 • Gimimo data
 • Kalba
 • Lytis
 • Asmenų, įtrauktų į Draugų ir šeimos sąskaitą, skaičius
 • Geografinės vietovės duomenys (pagal jūsų įrenginio nuostatas)

8.2. PINS narystės informacija

 • PINS narystės pradžios data
 • Naudotojo ID ir slaptažodis
 • Nario numeris
 • PINS kortelės tipas
 • PINS mokėjimo kortelės ar kito tipo PINS kortelės finansinės institucijos informacija
 • Narystės lygis
 • PINS narių internetinė tapatybė
 • Kita PINS narių informacija (pvz., narystė oro linijų bendrovėse, duomenys, kuriuos apie Narį turi sukaupę partneriai)

8.3. PINS kortelės naudojimo informacija

 • PINS taškų kiekis (kaupiamieji duomenys)
 • Informacija apie dokumentus, liudijančius apie kortelės turėtojo pirkimo operacijas, pvz., pirkimo vieta ir čekio su galutine suma gavimo data (kategorija arba produkto lygis), čekio numeris, mokėjimo būdas, pirkimas iš PINS
 • Informacija apie PINS naudojimą, pvz., PINS partneris, atlygio produktas ir t. t.

8.4. Rinkodaros ir komunikacijos duomenys

 • Sutikimai ar atsisakymai gauti rinkodaros pranešimus;
 • Naujienlaiškiai nariams ir informacija apie atitinkamus užsakymus;
 • Rinkodara, taikoma atsižvelgiant į tam tikrus duomenis, pvz., gautus įvertinus el. pašto laiškų atidarymo informaciją.

8.5. Apklausų duomenys

Apklausų duomenys – tai asmeniniai duomenys, kuriuos jūs pateikėte apklausos metu. Jie gali apimti jūsų nuomonę, informaciją apie jūsų šeimą, namų ūkį, išsilavinimą, darbą, įpročius, poreikius, apsipirkinėjimą maisto prekių parduotuvėse, draudimą, finansines institucijas, mobiliųjų paslaugų tiekeją, transporto priemones, jūsų interesus, pomėgius ir kitą informaciją, kurią pateikėte apklausoje.

9. Prieiga prie informacijos

Turite teisę gauti iš mūsų patvirtintą informaciją apie tai, ar jūsų duomenys yra tvarkomi, ar ne, kur jie yra tvarkomi ir kokiu tikslu. Nemokamai elektroniniu formatu pateiksime šių asmens duomenų kopiją.

Pateiksime visus su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos esate pateikę PINS, susistemintu, plačiai naudojamu elektroniniu formatu; šiuos duomenis jūs galite be jokių kliūčių perkelti į kitą įmonę, kurios lojalumo programoje dalyvaujate, prireikus pateikti asmens duomenis.

10. Informacijos taisymas ir trynimas

Jei manote, kad informacija, kurią apie jus turime, yra netiksli, nedvejodami kreipkitės į mus, kad galėtume ją atnaujinti ir užtikrinti jos tikslumą. Visi duomenys, kurių nebereikia 3 skyriuje „Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“ nurodytiems tikslams pasiekti, bus ištrinami.

Norėdami nutraukti savo narystę galite pareikšti prašymą remdamiesi PINS programos sąlygomis ir nuostatomis ir mes uždarysime jūsų Paskyrą bei ištrinsime visus jūsų asmens duomenis, taip pat nutrauksime bet kokį jūsų duomenų platinimą ir nurodysime trečiosioms šalims nustoti tvarkyti jūsų asmens duomenis. Galime nuspręsti saugoti jūsų asmens duomenis po narystės nutraukimo tam tikrą ribotą laiką remdamiesi esama teisine situacija (pvz., siekdami apginti savo teisėtą interesą ir teises, numatytas PINS programos sąlygose ir nuostatose, kai sprendžiami senaties termino klausimai, teisminiai ginčai ir atliekami teisėtvarkos institucijų tyrimai).

11. Kitos teisės

Be pirmiau nurodytų teisių, jūs taip pat turite teisę:

 1. bet kada atšaukti duotą sutikimą;
 2. pateikti skundą priežiūros institucijai gyvenamojoje ES valstybėje arba valstybėje, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Kontaktinę šių institucijų informaciją gali rasti adresu ec.europa.eu.

Galite pasinaudoti savo teisėmis pagal taikomų ES ir nacionalinių įstatymų nuostatas.

12. Slapukai

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos siunčia žiniatinklio serveris (pvz., su www.pinsforme.com susietas serveris) į jūsų naršyklę, kai lankotės svetainėje. Atsižvelgiant į jūsų naršyklės nuostatas, šie failai išsaugomi arba atmetami.

Išsaugoti slapukai leidžia serveriams atpažinti jūsų kompiuterį. Tai reiškia, kad pakartotinai lankantis svetainėje, slaptažodžiu apsaugotuose puslapiuose, galima išvengti gaišaties vėl įvedant tuos pačius duomenis.

Trumpiau tariant, slapukai leidžia paprasčiau naršyti svetaines, kuriose reikia ranka įvesti duomenis.

Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra PINS teisėtas interesas užtikrinti tinkamą svetainės veikimą techniniu požiūriu.  Naudojame slapukus siekdami geriau pritaikyti ją naudotojams ir gerinti jų patirtį. Naudodami slapukus tikimės patobulinti savo interneto paslaugas, kad jos geriau atitiktų jūsų ir kitų mūsų klientų poreikius. Gerbiame jūsų privatumą ir esame įsipareigoję apsaugoti jūsų Asmens duomenis. Imamės šių priemonių, nes pagrįstai manome jas esant tinkamomis ir kiekvienu atskiru atveju užtikrinančiomis jūsų Asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir tikslumą. Prieš naudodami slapukus, kad įsimintumėme jūsų pasirinkimus ar statistiniais tikslais, prašysime jūsų sutikimo. Šis sutikimas bet kada gali būti atšauktas. Slapukus diegia ir naudoja „Google Analytics“ programa.

Turėkite omenyje, kad rekomenduojama slapukus įjungti norint, kad būtų užtikrintas tinkamas svetainės veikimas ir geriausia naudotojo patirtis. Tačiau slapukus galite bet kada išjungti naudodamiesi savo naršyklės nuostatomis arba vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis čia:

13. Apsauga

Užtikriname aukšto lygio apsaugą nuo jūsų asmens duomenų ir mokėjimo informacijos praradimo, piktnaudžiavimo jais ir neįgaliotų asmenų naudojimosi. PINS programėlė turi slaptažodžių tvarkymo sistemą (slaptažodžių seką, skirtą „iOS“, naudotojų pageidaujamus nustatymus, skirtus „Android“), todėl visa asmeninė informacija įrenginyje yra saugi. Duomenų apdorojimas ir siuntimas iš PINS programėlės į mūsų serverį apsaugotas naudojantis „Transport Layer Security“ (TLS) apsaugos protokolu. Duomenų apdorojimas ir siuntimas iš jūsų žiniatinklio naršyklės į mūsų serverį apsaugotas naudojantis „Secure Sockets Layer“ (SSL) apsaugos protokolo 128 b punktu.

14. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Turėkite omenyje, kad ši Privatumo politika taikoma tik PINS svetainei ir PINS programėlei. Kadangi mūsų svetainėje ir programėlėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, rekomenduojame prieš pateikiant bet kokius savo asmens duomenis susipažinti su tų svetainių privatumo politika. Mes neatsakome už jokius duomenis, pateikiamus lankantis kitose svetainėse.

15. Kai mūsų paslaugas naudoja vaikai

Kai mūsų paslaugas naudoja vaikas ir reikalingas sutikimas, kuris suteikia pagrindą teisėtam jo ar jos duomenų tvarkymui, šį sutikimą turi duoti arba patvirtinti tėvų pareigas turintis asmuo. Šis reikalavimas taikomas, kai mūsų paslaugas naudoja jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys (nebent nacionaliniuose įstatymuose numatyta kitokia amžiaus riba).

16. Skambučio įrašas

Mes galime įrašyti skambutį su Jumis. Apie įrašymą jus įspėsime prieš skambutį. Skambučiai yra įrašomi remiantis teisiniais interesais. Jie yra įrašomi kokybės kontrolės ir sutarties vykdymo reikmėms (įskaitant ginčų sprendimą).

Skambučių įrašai, įrašyti kokybės kontrolės reikmėms, yra saugomi 6 (šešis) mėnesius, o skambučių įrašai, įrašyti sutarčių vykdymo reikmėms (įskaitant ginčų sprendimą) yra laikomi 3 (tris) metus ar ilgiau, kol ginčas yra išspręstas (jei ginčas yra pradėtas , bet vis dar neišspręstas per trijų metų laikotarpį).

17. Išvadų nuostatos

Mums svarbu tobulinti ir plėtoti savo veiklą, todėl kartais galime vienašališkai pakeisti ir papildyti šią konfidencialumo politiką. Konfidencialumo politiką galite rasti mūsų tinklalapyje. Todėl prašome kartkartėmis sekti ir susipažinti su aktualia konfidencialumo politika. Mes informuosime jus apie esminius šios politikos pakeitimus, nebent tokiais pakeitimais siekiama užkirsti kelią gramatinėms ar techninėms klaidoms, kurios neturi įtakos politikos esmei.