Choose your region and language

🔔Esittelemme uudet airBaltic Clubin digitaaliset kortit

Tietosuojakäytäntö

1 Johdanto

Loyalty Services SIA huolehtii rekisteröityjen tietosuojasta ja heidän henkilötietojensa suojaamisesta sekä noudattaa rekisteröityjen oikeutta henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuteen tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitettujen käsitteiden merkitys vastaa PINS-ohjelman Ehdoissa niille annettua määritelmää, paitsi jos kyseinen käsite määritellään tässä asiakirjassa toisin.

2 Rekisterinpitäjä

Tämän Tietosuojakäytännön nojalla henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovutuksesta vastaava yritys on  “Loyalty Services” SIA (PINS (Reg. No. 40103273540, Mūkusalas iela 42, Riga, LV-1004, Latvia).

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä tai haluat pyytää oikeuksiesi toimeenpanoa, ota yhteys henkilöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pins.co tai lähettämällä kirjallinen pyyntö PINS-yhtiön postiosoitteeseen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kun käytät PINS-verkkosivustoa tai PINS-mobiilisovellusta (PINS-sovellus), saatamme pyytää sinua antamaan tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 6 luetellut henkilötietosi ja saatamme käsitellä niitä tai pyytää sinua tilaamaan uutiskirjeitä tai antamaan palautetta.

Henkilötietojen käytön oikeusperusteena PINS-yhtiössä on vuorovaikutus ja yhteistyö sinun kanssasi, kun

 • olemme tekemässä sopimusta kanssasi
 • meillä on kanssasi sopimussuhde
 • panemme täytäntöön oikeutettua etua liiketoiminnassamme
 • noudatamme lakisääteisiä velvollisuuksiamme
 • käytämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin
 • lähetämme sinulle markkinointi- ja kampanjaviestejä, kun olet antanut suostumuksesi siihen tai kun se on meidän oikeutetun etumme mukaista.

Tiettyjen henkilötietojen antaminen on tarpeen, jotta voimme tunnistaa sinut, rekisteröidä sinut PINS-ohjelmaan ja luoda jäsentilisi, jotta voit saada kaikki PINS.CO-yhtiön tarjoamat palvelut. Et voi päästä PINS-ohjelman jäseneksi antamatta henkilötietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa ja sinulle luoda PINS-tili. Kun PINS pyytää sinulta tällaisia henkilötietoja, sinulle kerrotaan, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia.

PINS-verkkosivustoon tai PINS-sovellukseen syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja käsitellään huolellisesti. PINS käyttää tietoja täyttääkseen velvollisuutensa pinssien käsittelyssä, hallinnoinnissa, keräämisessä ja tiliöinnissä. Jos et ole kieltäytynyt kaupallisten tiedotteiden vastaanottamisesta, henkilötietojasi saatetaan käyttää parhaiden kaupallisten tarjousten lähettämiseen sinulle.

Voimme käsitellä henkilötietojasi tarpeen mukaan seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, henkilöllisyytesi tunnistaminen, tavaroiden tai palveluiden toimitus sinulle, kyselyihisi vastaaminen tai yhteyden ottaminen sinuun, PINS-ohjelman tarkoituksenmukainen toiminta, järjestelmän testaus, ylläpito ja kehitys sekä asiakassuhteiden ylläpito ja asiakastutkimukset.

Saatamme prosessoida tietojasi yrityksen ja sen omaisuuden täydellisen tai osittaisen uudelleenorganisoinnin, sulautumien, jakamisen, eri ostojen ja/tai vastuun siirron yhteydessä, sekä eri oikeudellisten menettelyiden, kuten oikeudellisen suojelumenettelyn, likvidoinnin tai maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä. Lisäksi uudelleenorganisoinnin ja/tai omaisuuden, vastuun ja liiketoiminnan siirron kaltaista liiketapahtumaa ennen saatetaan asiakkaan tietokantaa prosessoida (ja siten siellä olevia henkilötietojasi), jotta liiketapahtuman sisältöön voidaan tutustua ja sen arvoa voidaan arvioida. Jokaisessa tällaisessa tapauksessa me arvioimme henkilökohtaisten tietojen laajuuden asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja vähennämme henkilötietojen prosessointia niin paljon, kuin on mahdollista saavuttaaksemme tavoitteen ja varmistaaksemme henkilötietojen asianmukaisen suojan sekä asianmukaisen sopimuksen saamisen päätökseen kumppanin kanssa. Tiedotamme sinua sellaisissa tapauksissa, joissa mikä tahansa tällainen liiketapahtuma saattaa vaikuttaa vastuuseemme sinua kohtaan tai johon saattaa sisältyä henkilötietojesi siirtoa muulle yritykselle. Tällainen prosessointi voi pohjautua lakiin (esimerkiksi kauppaoikeudelliseen lakiin) ja oikeutettuun etuun.

4 Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Saatamme luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi EU:n sisällä työntekijöillemme, PINS-konsernin yrityksille tai PINS-kumppaneille, jotka toimittavat PINS-ohjelman tavaroita tai palveluita, tai PINS-yhtiön lukuun toimiville tietojenkäsittely-yrityksille edellä mainittuja tarkoituksia varten ja sen mukaan, mitä PINS-ohjelman PINS-tuotteita tai -palveluita olet valinnut.

Voimme erityisesti luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:

 • PINS-yhtiön asiakaspalvelusta ja asiakkaiden pyynnöistä vastaavat työntekijät sekä ne työntekijät, jotka vastaavat kirjanpidosta, IT-alustan ylläpidosta ja data-analytiikasta sekä Kumppaniyhteistyön sujumisesta;
 • PINS-kumppanit, mikäli tarpeen vilpillisten tapahtumien tunnistamiseksi;
 • luottolaitokset tai muut yritykset, jotka saattavat tuottaa ja toimittaa PINS-kortteja;
 • pinssien myöntäjät tilausten käsittelyä varten;
 • PINS-yhtiön IT-järjestelmien toimittajat, markkinointi- ja viestintäalustojen toimittajat ja lentoyhtiöiden varausjärjestelmät
 • valtiollinen poliisi ja muut viranomaiset sen jälkeen, kun näiltä on saatu virallinen ilmoitus tapauksissa, joissa laki edellyttää tietojen luovuttamista.
 • henkilöt, jotka tarjoavat IT-järjestelmiä, IT-tukea, huoltopalveluita tai infrastruktuuria, PINS
 • sovellusta, verkkosivujen ylläpitopalveluita;
 • muut rekisterinpitäjät, jotka ovat osa yritysryhmää siinä määrin, kuin on oikeutetun edun suhteen tarpeellista, jotta sisäisistä hallinnollisista tarkoitusperistä voidaan varmistua;
 • henkilö, joka varmistaa ja antaa tukea eri kyselyiden tekemiseen, kyselyitä PINSin tai sen kumppaneiden puolesta tekevät kumppanit.
 • konsultit, tarkastusvalvojat, tilintarkastajat, velan perijät, lakimiehet, silloin kun on tarpeellista turvata organisaation hallinta ja liiketoiminta;
 • henkilöt, jotka ovat mukana uudelleenorganisoinnin, ostojen ja/tai omaisuuden, vastuun ja liiketoiminnan siirron liiketapahtumissa ja kaikki muut, jotka tarjoavat tukea tai konsultointia tällaisten liiketapahtumien valmisteluun ja suorittamiseen, sekä ne, jotka ovat mukana tällaisen liiketapahtuman arvioinnissa ennen sen aloittamista.
 • Henkilöt, jotka tarjoavat erilaista tukea ja palveluita PINSille hallinnollisiin, organisatorisiin ja taloushallinnollisiin sekä yrityshallinnollisiin tarkoitusperiin.
 • Voimme välittää tietosi markkinointipalvelujen tarjoajille kuten esim. markkinointikonsultointia ja atk-ratkaisuja markkinointitarpeisiin tarjoaville yrityksille sekä palveluntarjoajille, jotka tarjoavat uutiskirjeiden, tarjousten ja tiedotteiden lähetyspalveluja (Mailchimp (Rocket Science Group LLC), jonka tietokeskukset sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Tietoa tietosuojakäytännöstä tarjolla osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

Yhdysvaltalaisen Google Inc. -yhtiön Google Analytics -työkalulla on pääsy PINS-verkkosivustosta tai PINS-sovelluksesta keräämiinsä tilastotietoihin. Google Inc. -yhtiö on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltain välisiin Privacy Shield -periaatteisiin EU–US Privacy Shield -luettelon mukaisesti, mikä vahvistaa sen, että tietojen käsittely noudattaa EU:n pakollisia tietosuojastandardeja. Kyseiseen toimittajaan sovelletaan myös tietosuojan takaavia sopimusvelvoitteita, jotka voit lukea tästä: www.google.com/analytics.

5 Profilointi ja verkkosivuston selaustilastot

Voimme kerätä PINS-verkkosivuston ja PINS-sovelluksen käyttöön, käyntimääriin, ostoihin ja muuhun käyttöön liittyviä tilastotietoja ja voimme käsitellä sekä analysoida näitä tietoja. Voimme myös ostaa tällaisia tietoja yleistasolla hyvämaineisilta kolmansilta osapuolilta tai luovuttaa tällaisia tietoja heille. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan liity keneenkään tiettyyn henkilöön, eikä niitä pureta tai pelkistetä henkilötiedoiksi tai muiksi jotakuta tiettyä henkilöä koskeviksi tiedoiksi.

PINS kerää näitä tietoja automaattisella työkalulla nimeltä Google Analytics. Sen avulla PINS voi tallentaa ja analysoida tapaa, jolla vierailijat käyttävät verkkosivustoa. Lisätietoja Google Analytics -työkalun toiminasta ja tiedoista, joita me sillä keräämme ja analysoimme, on tässä: support.google.com/analytics.

Voit milloin tahansa estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi. Lisätietoja asiasta on tässä: tools.google.com.

6 Kyselyt ja profilointi

Ottaen huomioon sen, että meille on tärkeää, että sinulle tarjotaan korkealaatuista kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä ja palvelua, saatamme toisinaan tehdä kyselyitä, joiden avulla voimme selvittää, kuinka tyytyväinen olet palveluumme, kanta-asiakasohjelmaamme ja kanta-asiakasohjelmamme kumppaneiden palveluihin, sekä kyselyitä, joissa saatamme kysyä sinulta erilaisia kysymyksiä, jotta voimme ymmärtää mielenkiinnon kohteitasi ja tarpeitasi.

!Kyselyihin osallistuminen on aina vapaatehtoista. Sinulla on aina oikeus muuttaa mieltäsi, jos et halua osallistua kyselyihin.

Saatamme vastaanottaa tietojasi kyselyistä, joihin osallistut. Saatamme tehdä kyselyitä itse tai kumppanimme voivat jakaa kyselyiden tuloksia. Kuitenkin jos kumppani aikoo jakaa kyselyiden tulokset kanssamme, pyydämme kumppania hankkimaan suostumuksesi tai informoimaan sinua, mikäli jakaminen pohjautuu oikeutettuun etuun. Meille on tärkeää, että sinua on informoitu ja että hallitset itse sitä, kuinka tietojasi prosessoidaan ja jaetaan kyselyihin liittyen.

Saatamme käyttää kyselyistä saatuja tuloksia profilointitarkoituksiin perustuen suostumukseesi tai oikeutettuun etuun. Kyselyiden tulokset voivat auttaa meitä ymmärtämään sekä tarpeitasi että sitä, mistä alueista tai tarjouksista saatat olla kiinnostunut – siten parannellen kanta-asiakasohjelmaamme ja tehden siitä sinulle kiinnostavamman ja sopivamman. Mainittujen seikkojen lisäksi saatamme ottaa sinuun yhteyttä suoraan markkinointiin liittyen, pohjautuen kyselyssä antamiisi vastauksiin. Tällä tavalla me haluamme sinun tietävän mahtavista tarjouksista ja mahdollisuuksista, jotka saattavat olla sinulle mielenkiintoisia ja tärkeitä.

!!!Tästä huolimatta ole tietoinen siitä, että sinulla on aina olemassa oikeudet perua mikä tahansa antamasi suostumus, sekä protestoida, kun prosessi pohjautuu oikeutettuun etuun. Jos et halua, että kyselyiden tuloksia tallennetaan tai muuten profiloidaan tai prosessoidaan toimestamme, anna meidän tietää kirjoittamalla viesti seuraaville yhteyshenkilöille, jotka ovat tavoitettavissa verkkosivuillamme: www.pins.fi/contact-us

7 Suoramarkkinointi

PINS antaa sinulle tietoja toiminnoista, tarjouksista ja uutisista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen PINS-ohjelman käyttö, jos et ole kieltäytynyt tällaisista viesteistä. Tällaiset viestit voivat sisältää muun muassa PINS-kumppanien tarjouksia.

8 Tietoryhmät

PINS voi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

8.1. Jäsenen perustiedot

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäpäivä
 • Kieli
 • Sukupuoli
 • PINS-yhteistilin henkilöiden lukumäärä
 • Maantieteelliset sijaintitiedot (perustuvat laiteasetuksiisi)

8.2. PINS-jäsenyyteen liittyvät tiedot

 • PINS-jäsenyyden alkamispäivämäärä
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Jäsennumero
 • PINS-kortin tyyppi
 • Tiedot PINS-kortin liittämisestä rahoituslaitoksen myöntämään maksukorttiin tai maksuvälineominaisuuden liittämisestä PINS-korttiin
 • Jäsenyystaso
 • Jäsentä koskevat PINS-verkkopalvelun tunnistamistiedot
 • Muut jäsentä koskevat PINS-yhteistyökumppanikohtaiset tiedot (esim. lentoyhtiöjäsenyys, tieto jäsenen kuulumisesta yhteistyökumppanin henkilökuntaan)

8.3. PINS-kortin käyttöä koskevat tiedot

 • Pinssien määrä (kertymätiedot)
 • Tiedot pinsseihin oikeuttavista ostotapahtumista, kuten ostopaikka ja -ajankohta, kuitin loppusumma (tuoteryhmä- tai tuotetasolla), kuittinumero, maksutapa, ostosta saadut pinssit
 • Tiedot pinssien käyttämisestä, kuten ajankohta, PINS-yhteistyökumppani, lunastettu tuote

8.4. Markkinointia ja viestintää koskevat tiedot

 • Kiellot ja luvat lähettää markkinointitiedotteita
 • Jäsenen tilaamat uutiskirjeet ja vastaavat tiedotteet
 • Markkinoinnin kohdistumista koskevat tiedot, kuten tiedot jäsenelle lähetetyistä markkinointisähköposteista ja tiedot niiden avaamisesta.

8.5. Kyselyn tiedot

Kyselyssäsi antamat henkilökohtaiset tiedot. Näihin voi lukeutua mielipiteitäsi, tietoja perheestäsi, kotitaloudestasi, koulutuksestasi, työpaikoistasi, tavoistasi, tarpeistasi, ruokakaupoissa asioinnistasi, vakuutuksistasi, taloudellisista instituutioistasi, mobiilipalveluiden tarjoajistasi, ajoneuvoistasi, mielenkiinnon kohteistasi, harrastuksistasi sekä muuta tietoa, jota olet antanut kyselyssä.

9 Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsitelläänkö tietojasi vai ei, ja jos käsitellään, niin missä ja mihin tarkoitukseen. Lähetämme henkilötiedot sähköisessä muodossa veloituksetta.

Toimitamme kaikki PINS-yhtiölle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja voit siirtää nämä tiedot toiselle asiakasuskollisuusohjelmia tarjoavalle yritykselle PINS-yhtiön sitä estämättä.

10 Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Jos uskot, että meillä sinusta olevat tiedot ovat virheellisiä, ota meihin yhteys, jotta voimme päivittää tiedot ja pitää ne ajan tasalla. Tiedot, joita ei enää tarvita 3 Artiklassa ”Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste” mainittuihin tarkoituksiin, poistetaan.

Jos haluat irtisanoa jäsenyytesi, voit pyytää sen irtisanomista PINS-Ohjelman Ehtojen mukaisesti, jolloin suljemme Tilisi ja poistamme kaikki henkilötietosi, lopetamme niiden jakelun ja pyydämme kolmansia osapuolia lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn. Voimme halutessamme säilyttää henkilötietojasi rajoitetun ajan myös jäsenyyden irtisanomisen jälkeen turvataksemme juridisen asemamme (kuten oikeutetun etumme ja juridisten oikeuksiemme suojaaminen, PINS-ohjelman Ehtojen täytäntöönpano, sovellettavat vanhentumisaikasäädökset, käräjöinti tai viranomaistutkimukset)

11 Muut oikeudet

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus

 1. peruuttaa suostumuksesi koska tahansa, kun mahdollista
 2. tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä EU-maassa, jossa vakituinen asuinpaikkasi on, tai siinä paikassa, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Kyseisten viranomaisten yhteystiedot näet täältä: ec.europa.eu.

Voit käyttää oikeuksiasi sovellettavien EU-lakien ja paikallisten lakien vaatimusten mukaisesti.

12 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita web-palvelin (kuten www.pinsforme.com) lähettää selaimeesi aina, kun vierailet verkkosivustossa. Selaimesi asetuksista riippuu, hyväksyykö vai hylkääkö selain evästeet.

Palvelin tunnistaa tietokoneesi tallennettujen evästeiden avulla. Kun palvelin tunnistaa tietokoneesi, sinun ei tarvitse kirjoittaa antamiasi tietoja yhä uudelleen, kun palaat verkkosivustolle. Tämä koskee myös sivuston salasanalla suojattuja osioita.

Evästeet siis helpottavat sellaisten verkkosivustojen selaamista, joihin on annettava tietoja käsin.

Evästeiden käytön oikeusperusteena on PINS-yhtiön oikeutettu etu, joka on yhtiön verkkosivuston teknisen toiminnan varmistaminen.  Käytämme evästeitä verkkosivustomme mukauttamiseen ja sen käyttäjäkokemuksen sujuvoittamiseen. Evästeitä käyttämällä haluamme muokata internet-palveluitamme käyttäjiemme mieltymysten mukaisiksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet henkilötietojesi suojaamiseen. Olemme toteuttaneet kohtuullisiksi katsomamme toimet henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja tarkkuuden varmistamiseksi. Jos käytämme evästeitä valintojesi tallentamiseen tai tilastollisiin tarkoituksiin, pyydämme siihen suostumustasi. Voit peruuttaa tämän suostumuksen koska tahansa. Evästeiden tallentaja ja käyttäjä on Google Analytics -työkalu.

Evästeiden salliminen on suositeltavaa, jotta sivuston käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä ja sivuston kaikki toiminnot olisivat käytettävissä. Voit kuitenkin poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksissasi tai vierailemalla seuraavassa sivustossa:

13 Suojaus

Henkilötietosi ja maksutietosi on erittäin tarkasti suojattu häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön varalta. PINS-sovellus säilyttää kaikki henkilökohtaiset tietosi laitteen suojatussa salasananhallintajärjestelmässä (iOSilla avainnippu, Androidissa käyttäjän tietoihin). Tiedon käsittely ja siirto PINS-sovelluksen ja meidän palvelimemme välillä on suojattu Transport Layer Security (TLS) -protokollalla. Tiedon käsittely ja siirto selaimesi sekä meidän palvelimemme välillä on suojattu 128-bittisellä Secure Sockets Layer (SSL) -protokollalla.

14 Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Huomaathan, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain PINS-sivustoa ja PINS-sovellusta. Koska PINS-sivusto ja -sovellus voivat sisältää linkkejä muille sivustoille, suosittelemme tutustumaan näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin ennen henkilötietojen lähettämistä niihin. Emme ole vastuussa tiedoista, jotka on jaettu toisilla linkitetyillä verkkosivuilla.

15 Kun käyttäjänä on lapsi

Kun palveluitamme tarjotaan lapselle, ja lapsen tietojen käsittelyn lailliseksi perusteeksi tarvitaan suostumus, suostumuksen antajana tai valtuuttajana on oltava henkilö, jolla on vanhempainvastuu lapsesta. Tämä vaatimus koskee alle 16-vuotiaita lapsia (ellei kansallisessa lainsäädännössä ole määrätty alempaa ikärajaa).

16 Puheluiden nauhoitus

Saatamme nauhoittaa kanssasi käymämme puhelun, mutta ilmoitamme siitä nauhoitteella ennen puhelua. Puheluiden nauhoittaminen perustuu laadunvalvontaan sekä sopimusten ehtojen täyttämiseen liittyviin oikeutettuihin etuihin (mukaan lukien riita-asioiden ratkaisut).

Laadunvalvontaan liittyviä puhelutallenteita säilytetään 6 (kuuden) kuukauden ajan, sopimusten  ehtojen täyttämiseen liittyviä puhelutallenteita (mukaan lukien riita-asiat) vuorostaan säilytetään 3 (kolme) vuotta tai pidempään, kunnes riita-asia on ratkaistu (jos riita-asia on pantu vireille mutta ei ratkaistu 3 vuoden jakson aikana).

Loppuohjeistus

Toimintamme parantaminen ja kehittäminen on meille tärkeää, joten on mahdollista, että välillä me saatamme muuttaa ja täydentää tätä tietosuojakäytäntöä yksipuolisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla verkkosivuiltamme. Seuraa siten ajankohtaista tietosuojakäytäntöä välillä ja tutustu siihen. Tiedotamme sinua merkittävistä muutoksista tähän käytäntöön, ellei tällaisten muutosten tarkoituksena ole estää kieliopillisia tai teknisiä virheitä, jotka eivät vaikuta käytäntöön keskeisesti.