Choose your region and language

đŸ””âœˆïž airBaltic BIG SALE - Broneeri allahinnatud piletid kohe ja teeni iga sihtkoha lennult 3x PINSE âœˆïžđŸŒŽ

PINSprogrammi ĂŒldtingimused (uuendatud 09.08.2019)

1. MÔisted

1.1. PINS – SIA “Loyalty Services” (reg. nr 40103273540, Mukusalas 42, Riia, LV-1004, LĂ€ti)

1.2. PINSprogramm – pĂŒsikliendiprogramm, mille on loonud ja mida haldab PINS

1.3. PINSID – ĂŒhikud, mida saab kasutada kaupade/teenuste ostmiseks partneritelt ning mis on seotud programmi raames pakutavate kaupade/teenustega.

1.4. airBaltic (AS Air Baltic Corporation, reg. Nr 40003245752) – PINSi lojaalsusprogrammi partner.

1.5. Tingimused – programmi eeskirjadele ja korrale kohalduvad tingimused, mis on programmi liikmetele ja partneritele kohustuslikud. MĂ”isteid, mis tingimustes ei sisaldu, tĂ”lgendatakse kooskĂ”las kohalduvate Ă”igusaktidega.

1.6. Programmirakendus – PINSi poolt loodud ja aadressil www.pins.co asuv programmirakendus, mis on mĂ”eldud programmi liikmetele nende veebiprofiilide loomiseks ja kontoinfo kasutamiseks.

1.7. PINS mobiilirakendus (PINS App) – PINS poolt loodud programmi mobiilirakendus, mis on mĂ”eldud PINSprogrammi liikmete poolt oma mobiiliseadmetes kasutamiseks, et luua oma onlain-profiil ja kasutada oma kontoteavet.

1.8. PINS liige ehk liige on isik, kes on liitunud programmiga vÔi kelle on registreerinud programmi tema Ôiguslik esindaja, ning kes on tÀitnud vastava taotlusvormi ja kelle PINS programmis osalemine on heaks kiidetud. 

1.9. PINSi VIP-liige ehk VIP-liige – PINSi liige, kes on ĂŒhe aasta jooksul airBalticuga 60 korda ĂŒheotsa piletiga lennanud, teenides sellega VIP-liikme staatuse, millele kohaldatakse kĂ”iki PINSliikmete reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.10. PINSi Executive-liige  ehk Executive-liige – PINSi liige, kes on ĂŒhe aasta jooksul airBalticuga 30 korda ĂŒheotsa piletiga lennanud, teenides sellega Executive-liikme staatuse, millele kohaldatakse kĂ”iki PINSliikmete reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.11. PINSkonto ehk konto on PINSliikme jaoks avatud konto, mis pÔhineb liikme poolt vabatahtlikult registreerimiseks esitatud isikuandmetel ning kus registreeritakse liikme poolt teenitud ja/vÔi kulutatud PINSID. PINSkonto on saadaval liikme veebiprofiilis aadressil www.pins.co vÔi PINS mobiilirakenduse kaudu.

1.12. PINSliikmete kollektiivne konto ehk sĂ”prade ja pere konto tĂ€hendab programmi avalduses loodud kontode rĂŒhma, mis vĂ”imaldab liita mitme konto PINSE, andes seelĂ€bi uusi vĂ”imalusi PINSIDE kasutamiseks.

1.13. PINSprogrammi liikmenumber – kaardil olev number on kontoga seotud kordumatu tunnus.

1.14. Partner tÀhendab PINSi partnerit, kes on sÔlminud PINSiga lepingu PINSIDE kogumiseks ja/vÔi kulutamiseks vÔi mÔnda teist ettevÔtet, kes on volitatud sÔlmima selliseid lepinguid PINSi nimel.

1.15. Kaart tĂ€hendab programmi liikmekaarti koos liikmenumbriga. On neli kaarditĂŒĂŒpe:

1.15.1. isikupĂ€rastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbri, kaardiomaniku nime ja programmi liikmetasemega (valikuline);

1.15.2. mitteisikupĂ€rastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbriga;

 1.15.3. ajutine kaart – paberkaart, mis on prinditud PINSliikme veebiprofiilist, millele pÀÀseb ligi PINS mobiilirakenduse kaudu vĂ”i mis on lisatud taotlusvormile. Ajutisel kaardil peab olema selgelt loetav PINSprogrammi liikmenumber.

1.15.4. Digitaalne kaard – virtuaalne PINS kaardi vorm, saate seda kasutama hakkata kohe olete PINSi Mobile Äpp allalaaditud.

1.16. Executive-kaart – PINSi vĂ€ljastatud Executive-programmi liikmekaart, millel on liikme nr, mis vĂ”imaldab teenida PINSe ja tĂ€iendavaid privileege airBalticu teenuseid kasutades ja millele kohaldatakse kĂ”iki kaardi suhtes kehtivaid reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.17 VIP-kaart – PINSi vĂ€ljastatud VIP-programmi liikmekaart, millel on liikme nr, mis vĂ”imaldab teenida PINSe ja tĂ€iendavaid privileege airBalticu teenuseid kasutades ja millele kohaldatakse kĂ”iki kaardi suhtes kehtivaid reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.18. Taotlusvorm – veebitaotlusvorm, mis tĂ€idetakse aadressil www.pins.co vĂ”i PINS mobiilirakenduse abil ning mis vĂ”ib olla paberkandjal vĂ”i muul viisil vĂ€ljendatud ja programmirakenduses registreeritud soov programmis osalemiseks.

2. Liikmeks saamise kriteeriumid

2.1. Ees- ja perekonnanimi – taotluses esitatud ees- ja perekonnanimi peavad kattuma isikut tĂ”endaval dokumendil (pass, juhiluba, ID-kaart) olevate andmetega.

2.2. Vanus – iga vĂ€hemalt 2-aastane fĂŒĂŒsiline isik vĂ”ib saada PINSliikmeks. Isikuid, kes vastavalt oma riigi seadustele ei ole vastutusvĂ”imelised, esindab programmis lapsevanem, ametlik hooldaja, usaldusisik vĂ”i mĂ”ni teine isik, kes on ametlikult volitatud isikut esindama.

2.3. Aadress – liikme poolt taotlusvormil esitatud aadress, millele saadetakse isikupĂ€rastatud kaart vĂ”i muu programmiga seotud kirjavahetus.

3. Liikmelisuse algus

3.1. Liikmeks vÔivad saada vaid isikud, kes on tÀitnud taotlusvormi.

3.2. Programmisoodustuste taotlemisel ja kasutamisel nÔustub liige kÀesolevate tingimuste ja nende tulevaste muudatustega. Tingimuste kehtiv versioon on saadaval PINSprogrammi veebilehel www.pins.co

3.3. Üks isik tohib esitada ĂŒhe programmitaotluse ja igalt isikult vĂ”etakse vastu ainult ĂŒks taotlus.

3.4. PINSil on Ă”igus programmitaotlus ima otsust pĂ”hjendamata tagasi lĂŒkata.

3.5. VÀljastatud kaarti tohib kasutada ainult liige vÔi liikme seadusejÀrgne esindaja ning liikmelisus ei ole loovutatav.

3.6. PINS jĂ€tab endale Ă”iguse liikmestaatuse, nĂ€iteks Ă€rikliendi vĂ”i VIP-staatuse andmisest keelduda ja olemasoleva staatuse ĂŒhepoolselt, ilma liiget eelnevalt teavitamata lĂ”petada.

4. PINSkonto

4.1. TĂ”endina selle kohta, et liikmel on PINSkonto ning et tal on Ă”igus teenida PINSE, antakse liikmele liikmekonto. Igal liikmel tohib olla ainult ĂŒks PINSkonto ja ĂŒks kaart, vĂ€lja arvatud juhul, kui kĂ€esolevates tingimustes on öeldud teisiti.

4.2. Kui osalemist taotletakse esmase registreerimisvormi kaudu PINS mobiilirakenduses, siis konto luuakse alles pÀrast tÀielikku mobiilirakenduse kaudu registreerimist.

4.3. Kui liikmetaotlus on esitatud paberkandjal, luuakse konto 3 nÀdala jooksul.

4.4.  Kui liikmel on rohkem kui ĂŒks PINSkonto, on PINSil Ă”igus sulgeda ette teatamata kĂ”ik kontod, millele ei ole kogunenud PINSE.

4.5. Kui liikmel on mitu PINSkontot, kantakse PINSID liikme poolt nĂ€idatud kontole, millest saab liikme pĂŒsikonto.

4.6. Kaart on seotud liikme poolt nĂ€idatud kordumatu e-posti aadressiga, mille saab programmitaotluses registreerida ainult ĂŒhele kontole.

4.7. Kogutud PINSE vĂ”ib programmirakendusest vĂ”i mobiilirakendusest jĂ€rele vaadata liikme internetiprofiili andmete abil (sisestades PINSprogrammiga liitumisel esitatud e-posti aadressi ja parooli). Kui liige avastab kontovĂ€ljavĂ”ttes vigu, teavitab ta sellest PINSprogrammi liikmeteenindust (tel. numbrid: +371 67 280 280 LĂ€tis, +372 630 6660 Eestis, +370 700 55 665 Leedus; www.pins.co) ĂŒhe kuu jooksul alates ostukuupĂ€evast, kui ei ole kokku lepitud teisiti. PĂ€rast seda loetakse liige kontoseisuga nĂ”ustunuks ning andmeid ei parandata.

4.8. PINSliikmete sÔprade ja pere konto

4.8.1.  PINSprogrammi taotlusvorm lubab koondada mitu kontot ĂŒhte rĂŒhma. SĂ”prade ja pere kontot saab luua ja uut liiget lisada veebilehel www.pins.co jaotisest „Minu konto”.

4.8.2.  Ühes sĂ”prade ja pere kontos vĂ”ib olla kuni 8 (kaheksa) kontot. Iga kontoomanik vĂ”ib kuuluda ainult ĂŒhte sĂ”prade ja pere kontosse.

4.8.3.  SĂ”prade ja pere konto moodustajast saab ĂŒhtlasi selle administraator, kellel on Ă”igus lisada enda moodustatud sĂ”prade ja pere kontosse teisi kontoomanikke.

 4.8.4.  SĂ”prade ja pere konto moodustamisega vĂ”tab selle administraator vastutuse kontol toimuva tegevuse, sh rĂŒhma teiste liikmete tegevuste eest.

4.8.5.  SĂ”prade ja pere konto administraatoril on Ă”igus kulutada rĂŒhma kuuluvatele kĂ”ikidele kontodele kogunenud PINSE. SĂ”prade ja pere konto teised liikmed vĂ”ivad kulutada ainult enda kontodel olevaid PINSE. SĂ”prade ja pere konto administraatoril on Ă”igus volitada rĂŒhma teisi liikmeid kulutama sĂ”prade ja pere konto PINSE. 

4.8.6.  Konto vĂ€ljaarvamiseks sĂ”prade ja pere kontolt peab rĂŒhma administraator pöörduma PINSprogrammi liikmeteeninduse poole.

4.8.7.  SÔprade ja pere kontost vÀljudes sÀilivad liikme kontol kÔik kogutud PINSID, mis ei ole vÀljumise ajaks kulutatud.

4.8.8.  RĂŒhmaga liitudes kinnitab kontoomanik, et ta nĂ”ustub nende tingimuste punktis 4.7 sĂ€testatud administreerimisreeglitega.

5. PINSkaardid

5.1. Kui programmitaotlus esitatakse partnerite juures, vÔib liige saada mitteisikupÀrastatud kaardi. Programmiga liitumiseks peab liige looma kohe pÀrast kaardi loomist veebiprofiili aadressil www.pins.co/register vÔi tÀitma koos kaardiga saadetud taotlusvormi.

5.2. Kui programmitaotlus esitatakse mobiilirakenduse kaudu, siis liikme autentsus kinnitatakse sms-i teel ja liige saab oma mobiilirakendusse digitaalse kaardi.

5.3. PÀrast Programmi taotlemist internetis, Liige saab kasutada digitaalset kaardi Àppi's vÔi vajadusel tellida oma plastikkaardi Liikme profiilist. Siis teie virtuaalne PINSi kaard saadetakse Liikme aadressile.

5.4. Kaart on PINSI omand ja tuleb nÔudmisel PINSile tagastada.

6. PINSIDE kogumine

6.1. PINSIDE kogumiseks kasutades / ostes reeglitele vastavaid teenuseid vÔi kaupu, peab klient esitama oma PINSprogrammi liikmekaardi ja / vÔi PINSkaardi vÔi mÔne muu kaardi, mis annab Ôiguse PINSIDE kogumiseks. Kui PINSID ei laeku automaatselt liikme kontole, vÔib liige esitada tagasiulatuva nÔude puuduvate PINSIDE kohta lÀbi oma veebiprofiili vÔi pöördudes PINSprogrammi liikmeteeninduse poole. Eelised ei kohaldu, kui ei esitata kaarti vÔi liikmenumbrit.

6.2. Kui kasutate ostu sooritamiseks Partnerite kauplustest ĂŒkskĂ”ik millist PINS maksekaarti, saate PINSE mĂ”lema tehingu eest.

6.3. Partnerite pakkumiste ja soodustuste eest vastutab partner, mis tÀhendab, et pakkumistele ja soodustustele vÔivad kehtida konkreetse partneri tingimused.

6.4. PINSE ei anta, kui kaupade/teenuste alusdokumendid (piletid, pardakaardid) nÀitavad, et:

6.4.1. toodet vÔi teenust ei kasutata;

6.4.2. dokumentide vÀÀrtus on tagastatud vĂ”i hĂŒvitatud sularahas;

6.4.3. dokumentide kehtivusaeg on möödas;

6.4.4. dokumendid on omandatud ebaseaduslikult.

6.5. MÔni partner vÔib ajutise vÔi digitaalse kaardi esitamisel PINSE mitte anda. Kontol olevate PINSIDE arv sÔltub partneri teenuse kasutamise vÔi ostu tegemise ajal kehtivatest tingimustest. KÔik partnerite teenustega kaasnevad PINSID, mis saadakse programmitaotluse esitamise ja PINSkonto registreerimise vahel, registreeritakse vastavalt kÀesolevatele tingimustele.

6.6. MĂ”ne muu pĂŒsikliendiprogrammi teenuste vĂ”i soodustuste kasutamisel ei saa liikmed PINSE, vĂ€lja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

6.7. Partner arvutab ja PINS registreerib teenitud PINSE liikme kontol. PINS saab kasutada tingimustes vÔi programmi muudes infomaterjalides ette nÀhtud viisil. Teiste programmide kaudu teenitud punkte ei saa kasutada PINSprogrammi soodustuste vÔi teenuste saamiseks, vÀlja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

6.8. KÔik teatised PINSIDE teenimise kohta muul viisil, kui on sÀtestatud kÀesolevates tingimustes, avaldatakse eraldi PINSprogrammi infomaterjalides

7. PINSIDE lunastamine

7.1. Kogutud PINSE vÔib kulutada kohe, kui liikme kontole on kogunenud kindla toote/teenuse ostmiseks vajalik summa.

7.2. Programm pakub vÔimalust kulutada teenitud PINSE veebipoes: spend.pinsforme.com. Ostu sooritamisega kinnitab liige, et on lugenud ja nÔustunud veebipoe tingimustega.

7.3. Toodete/teenuste saadavus vÔib sÔltuda nende olemasolust partneri laos vÔi muudest partneri tingimustest. Tooteid/teenuseid ei saa kombineerida teiste pakkumiste vÔi eripakkumistega, vÀlja arvatud juhul, kui on nÀidatud teisiti. Lisateave toodete/teenuste saadavuse ning eritingimuste kohta on meie veebilehel spend.pinsforme.com vÔi partneri juures.

7.4. PĂ€rast toote/teenuse ostmist saadetakse alusdokumendid (piletid ja/vĂ”i muu ostukinnitus) liikme poolt nĂ€idatud aadressile. Dokumendid koostatakse elektrooniliselt. Teave tagastustingimuste ja teenusehindade kohta on saadaval PINSprogrammi teabematerjalis ja/vĂ”i partneri juures. Selleteemaliste kĂŒsimuste korral vĂ”ib pöörduda PINSprogrammi liikmeteenindusse.

7.5. Kui liige soovib PINSide eest ostetud toote partnerile tagastada toodete tagastamist puudutavate tarbijakaitse seaduste alusel, kaasa arvatud sidevahendite abil sÔlmitud lepinguid sÀtestavate eeskirjad alusel, ja esitab alusdokumendid, makstakse talle tagasi ainult alusdokumentides nÀidatud vÀÀrtus. Kogunenud PINSe ei kustutata, vaid kantakse liikmekontole tagasi. Kui ost on tehtud sÔprade ja pere kontolt, kantakse PINSid sellele kontole, millelt ost tehti.

8. PINSIDE kehtivusaeg

8.1. PINSID kehtivad 3 aastat alates esimesest kogunemise pÀevast (toote/teenuse ostmise kuupÀev), vÀlja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

8.2. VIP- ja Executive-programmi liikmete PINSidel ei ole kehtivusaega; need kehtivad seni, kuni liige oma staatuse taset hoiab. Kui liige kaotab VIP- vĂ”i Executive-liikme staatuse, siis kasutamata PINSe ei pikendata ega hĂŒvitata muul viisil ning need kustutatakse pĂ€eval, kui nende teenimise pĂ€evast on möödunud kolm aastat.

9. VIP- ja Executive-liikme staatuse hoidmine

9.1 Executive-liikme staatuse sĂ€ilitamiseks aasta pĂ€rast selle omandamist peab Executive-liige jĂ€rgmisel kvalifitseerumisaastal 25 korda airBalticuga ĂŒheotsa piletiga lendama. Kui vajalikku lendude vĂ”i staatuspunktide arvu ei kogune, siis kaotab liige oma Executive-staatuse.

9.2. Kui Executive-staatus sĂ€ilitatakse veel ĂŒheks aastaks, siis saab liige uuendatud Executive-kaardi, mis kehtib alates kvalifitseerumise pĂ€evast ĂŒks aasta. Staatuse kaotamisel saadetakse uus individuaalne tĂ€htajatu standardne PINSkaart liikme taotluses nimetatud aadressile.

9.3. VIP-liikme staatuse sĂ€ilitamiseks aasta pĂ€rast selle omandamist peab VIP-liige jĂ€rgmisel kvalifitseerumisaastal 50 korda airBalticuga ĂŒheotsa piletiga lendama. Kui vajalikku lendude vĂ”i staatuspunktide arvu ei kogune, siis kaotab liige oma VIP-staatuse ja saab Executive-staatuse.

9.4. Kui VIP-staatus sĂ€ilitatakse veel ĂŒheks aastaks, siis saab liige uuendatud VIP-kaardi, mis kehtib alates kvalifitseerumise pĂ€evast ĂŒks aasta. Staatuse kaotamisel saadetakse uus individuaalne tĂ€htajatu standardne PINSkaart liikme taotluses nimetatud aadressile.

10. Maksud, lisatasud ja teenustasud

10.1. Liige tasub kÔik lisakulud, nÀiteks maksud (nt lennujaamamaksud ja -tasud, turvatasud, kohaletoimetamise tasud), lisatasud (nt kindlustustasud) ja teenustasud (nt broneeringu muutmise tasu), mis kaasnevad partneri toodete/teenuste ostmisega PINSIDE eest.

11. Üldtingimuste rikkumine, liikmelisuse lĂ”petamine, programmi uuendamine

11.1. Liikmel on Ă”igus programmis osalemine igal ajal katkestada, teavitades sellest PINSi kirjalikult. Sellisel juhul teenitud PINSEtagasi ei maksta ega hĂŒvitata muul viisil ega kanta ĂŒle.

11.2. PINS vÔib lÔpetada liikme osalemise programmis, kui liige ei kÔrvalda pÀrast hoiatuse saamist jÀrgmisi puudusi:

11.2.1.  ebatÀpsed isikuandmed;

11.2.2.  kahju tekitamine PINSile ja/vÔi PINSi partneritele ja/vÔi nende töötajatele vÔi teistele programmiliikmetele liikme tegevuse vÔi tegematajÀtmise tÔttu.

11.3. Ülalnimetatud juhtudel jĂ€tab PINS.CO endale Ă”iguse liikmekonto kĂŒlmutada, kuni see otsustatakse sulgeda vĂ”i kuni liige taotleb konto sulgemist.

11.4. Kui PINS on liikme osaluse programmis lÔpetanud, ei saa seda enam taastada.

11.5. KÀeolevad tingimused kehtivad liikmetingimustena kuni programmi liikmelisuse lÔpetamiseni.

11.6. Kui partner lÔpetab oma koostöö PINSiga, jÀÀvad partneri juures teenitud PINNID liikme kontole kuni nende kehtivuse kaotamiseni.

11.7. PINS jÀtab endale Ôiguse programm igal ajal lÔpetada vÔi asendada see muu programmiga.

12. Andmekaitse

12.1. PINS töötleb isikuandmeid kooskÔlas asjakohaste eraelukaitse ja andmetöötlusega seotud EL ja kohalike seaduste nÔuetega. TÀiendavat teavet selle kohta, kuidas PINS isikuandmeid töötleb, leiate PINS privaatsuspoliitikast PINS veebisaidil aadressil www.pins.co.

12.2. Liige, kes toob programmi uusi liikmeid, saates PINSile potentsiaalsete uute liikmete isikuandmeid, peab hankima loa selliste isikuandmete töötlemiseks PINSi poolt vÔi muul moel tagama, et potentsiaalsete uute liikmete sellised isikuandmed esitatakse PINSile kooskÔlas asjakohaste eraelukaitse ja andmetöötlusega seotud EL ja kohalike seaduste nÔuetega. Liige ei saa selliselt uute liikmete toomise eest mingit tasu vÔi kompensatsiooni, vÀlja arvatud kui on kokku lepitud teisiti.

13.  Muud

13.1. Liige on kohustatud kasutama ja hoidma kaarti hoolikalt. Liige kaitseb kaarti kÔrge temperatuuri, elektromagnetilise mÔju ja mehaanilise kahjustamise eest.

13.2. Kaardi kaotsiminekul, varastamisel, kahjustamisel vÔi teise isiku poolt ilma liikme nÔusolekuta kasutamisel (vÔi liikmekonto kasutamisel teise isiku poolt) teavitab liige kohe PINSprogrammi liikmeteenindust. Kuni liikmeteenindust pole teavitatud, vastutab liige kÔigi kaardi ja kontoinfo kasutamise katsete eest.  Uus kaart vÀljastatakse tasuta.

13.3. PINS tegutseb heauskselt ning jĂ€tab endale Ă”iguse kĂ€esolevaid tingimusi, tooteid/teenuseid, toodete/teenuste mahtu ning muudes programmidokumentides sĂ€testatud PINSprogrammi korda vastavalt vajadusele muuta vĂ”i tĂ€iendada. Liige loetakse nende muudatuste ja tĂ€iendustega nĂ”ustunuks, kui ta jĂ€tkab programmis osalemist vĂ”i kui pĂ€rast tingimuste avaldamist ei ole ĂŒhe kuu jooksul esitanud kirjalikke vastuvĂ€iteid. Kui liige ei nĂ”ustu programmis tehtud muudatustega, vĂ”ib ta oma liikmelisuse vastavalt kĂ€esolevate tingimuste punktile 11.1 lĂ”petada.

14. Kohalduv seadus ja jurisdiktsioon

14.1. KĂ€esolevate tingimuste kehtivusele, ĂŒlesehitusele ja tĂ€itmisele kohaldatakse LĂ€ti Vabariigi seadust ning need kuuluvad LĂ€ti kohtute jurisdiktsiooni.

14.2. Kui mĂ”ni eelnevatest sĂ€tetest on tĂ€ielikult vĂ”i osaliselt Ă”igusvastane, ei mĂ”juta see ĂŒlejÀÀnud sĂ€tete kehtivust.

14.3. VasturÀÀkivuste korral ingliskeelses tekstis ja tÔlkes kehtivad ingliskeelsed tingimused.

 

 SAMSUNG GALAXY CLUB KAMPAANIA

(edaspidi nimetatud KAMPAANIA) 

KAMPAANIA TINGIMUSED

Kampaania korraldaja

 1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi nimetatud Korraldaja), registrinumber 40003963909, aadress Duntes tn 6, Riia, LV-1013, LĂ€ti.

Kampaania kestus

 1. Kampaania algab 21. mail 2019 kell 00:00 ja lÔpeb 31. detsembril 2019 kell 23:59 (edaspidi Kampaaniaperiood).

Kampaanias osalemise Ôigus

 1. Alla 18-aastased isikud vÔivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad vÔi eestkostjad kÀesolevate kampaaniatingimustega (edaspidi Tingimused) nÔustuvad.
 2. Kampaanias osalemiseks peab isikul olema PINSi konto. Konto saab registreerida PINSi rakenduses igal ajal.

Kampaania

 1. Klientidel, kes soetavad Kampaaniaperioodil Samsung Galaxy Note10, Samsung Galaxy Note10+, Samsung Galaxy S10 512GB, Galaxy S10+ 512GB vÔi Galaxy S10+ 1TB (mudeli nr Galaxy Note10+: SM-N970FZKDSEB, SM-N970FZSDSEB; Galaxy Note10+: SM-N975FZKDSEB, SM-N975FZSDSEB, SM-N975FZKGSEB, SM-N975FZSGSEB; Galaxy S10 512GB: SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB; Galaxy S10+ 512GB: SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB; Galaxy S10+ 1TB: SM-G975FCKHSEB, SM-G975FCWHSEB) (edaspidi Kampaaniatoode) on Ôigus juurdepÀÀsuks Galaxy Club programmile ning nad vÔivad kasutada jÀrgmisi Galaxy Club soodustusi:
  1. VautĆĄer kolmeks lennujaama Ă€riklassi Lounge’i kĂŒlastuseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna vĂ”i Vilniuse lennujaamas;
  2. Vautƥer eelisjÀrjekorras turvakontrolli lÀbimiseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna vÔi Vilniuse lennujaamas;
  3. 900 PINS punkti

(edaspidi nimetatud Soodustused).

 1. Kampaaniapakkumine kehtib ainult neile Kampaaniatoodetele, mille edasimĂŒĂŒjaks on Korraldaja. Klient peab jaemĂŒĂŒja juures veenduma, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias osalemiseks.
 2. Kampaanias osalejal (edaspidi nimetatud Osaleja) ei ole Ă”igust Soodustusele, kui Kampaaniatoode tagastatakse jaemĂŒĂŒjale defektide tĂ”ttu vĂ”i muudel pĂ”hjustel.

Soodustused

 1. Soodustused on mÔeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.
 2. Soodustusi ei saa vahetada raha vastu, asendada teise tootega ega tagastada.
 3. VautĆĄereid lennujaama Ă€riklassi Longe’i kĂŒlastamiseks ja eelisjĂ€rjekorras turvakontrolli lĂ€bimiseks vĂ”ib kasutada ĂŒksnes Kampaaniatoote omanik. Kui Kampaaniatoode omanik on juriidiline isik, on tal Ă”igus mÀÀrata isik, kellel on Ă”igus kasutada Kampaaniast tulenevaid Soodustusi.
 4. Osaleja vĂ”ib kasutada ĂŒhel ja samal pĂ€eval ainult ĂŒhte vautĆĄerit lennujaama Ă€riklassi Lounge’i kĂŒlastamiseks ja eelisjĂ€rjekorras turvakontrolli lĂ€bimiseks.
 5. Kui vautĆĄer on aktiveeritud, saab Osaleja QR-koodi, mis tuleb esitada Ă€riklassi Lounge’i sisenemisel vĂ”i skaneerida turvakontrolli eelisjĂ€rjekorras lĂ€bimisel.
 6. Vautƥer kehtib 24 tundi aktiveerimise hetkest. PÀrast 72 tunni möödumist vautƥerid kustutatakse.
 7. Osaleja peab kasutama vautƥerid Àra enne 31. jaanuari 2020, pÀrast seda kaotavad kasutamata vautƥerid kehtivuse.

Soodustuste taotluse esitamine

 1. Soodustuse saamiseks peavad Osalejad avama Samsungi Liikme rakenduse, laadima alla PINSi rakenduse, registreerima PINSi programmi kasutajaks vÔi logima sisse olemasolevasse PINSi kontosse ja sisestama Kampaaniatoote soetamise kuupÀeva (edaspidi Registreering).
 2. PÀrast Registreeringu valideerimist lisatakse Osaleja Soodustuse saajana Galaxy Club programmi. Vautƥeri kÀttesaamiseks aktiveeritakse Osaleja PINSi rakenduses Galaxy Club programmi sektsioon. Registreeringu valideerimisel lisatakse Osaleja kontole automaatselt 900 PINSi punkti.
 3. PINSi rakendus tuvastab Kampaaniatoote automaatselt. Osaleja aktiveeritakse PINSi rakenduse Galaxy Club sektsioonis ainult juhul, kui taotlus on alla laaditud kehtiva Kampaaniatoote kohta.

Üldist

 1. Korraldaja jÀtab endale Ôiguse muuta Kampaania tingimusi pÔhjendatud juhtudel ja kooskÔlas kohaldatavate Ôigusaktidega ja sellest eelnevalt teavitamata.
 2. Osalejal ei ole Soodustuste saamise Ôigust, kui selgub, et Osaleja on kÀesolevaid Tingimusi eiranud vÔi on Kampaaniat lubamatult mÔjutanud.
 3. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle pÔhjuseks on vÀÀramatu jÔud vÔi muud asjaolud, mida Korraldajal pole vÔimalik kontrollida.
 4. Kampaania lÀbiviimist reguleerivad Eesti, LÀti vÔi Leedu Ôigusaktid, sÔltuvalt selles, kas Osaleja elukoht on Eestis, LÀtis vÔi Leedus.
 5. Kui Osalejal on Kampaania kohta kĂŒsimusi vĂ”i nĂ”udeid, vĂ”ib ta esitada need kuni 31. mĂ€rtsini 2020.a, helistades vĂ”i kirjutades Samsungi klienditoe keskusele. Helistamine Eestis, LĂ€tis ja Leedus vastava riigi lauatelefonilt vĂ”i mobiiltelefonilt on tasuta.

Eestis: 800-7267, info@samsung.ee
LĂ€tis: 8000-7267, info@samsung.lv
Leedus: 8800-77777, info@samsung.lt