Choose your region and language

đź””Tutvustame uusi digitaalseid airBaltic Clubi kaarte

PINSprogrammi ĂĽldtingimused (uuendatud 12.05.2020.)

1. Mõisted

1.1. PINS – SIA “Loyalty Services” (reg. nr 40103273540, Mukusalas 42, Riia, LV-1004, Läti)

1.2. PINSprogramm – püsikliendiprogramm, mille on loonud ja mida haldab PINS

1.3. PINSID – ühikud, mida saab kasutada kaupade/teenuste ostmiseks partneritelt ning mis on seotud programmi raames pakutavate kaupade/teenustega.

1.4. airBaltic (AS Air Baltic Corporation, reg. Nr 40003245752) – PINSi lojaalsusprogrammi partner.

1.5. Tingimused – programmi eeskirjadele ja korrale kohalduvad tingimused, mis on programmi liikmetele ja partneritele kohustuslikud. Mõisteid, mis tingimustes ei sisaldu, tõlgendatakse kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

1.6. Programmirakendus – PINSi poolt loodud ja aadressil www.pins.co asuv programmirakendus, mis on mõeldud programmi liikmetele nende veebiprofiilide loomiseks ja kontoinfo kasutamiseks.

1.7. PINS mobiilirakendus (PINS App) – PINS poolt loodud programmi mobiilirakendus, mis on mõeldud PINSprogrammi liikmete poolt oma mobiiliseadmetes kasutamiseks, et luua oma onlain-profiil ja kasutada oma kontoteavet.

1.8. PINS liige ehk liige on isik, kes on liitunud programmiga või kelle on registreerinud programmi tema õiguslik esindaja, ning kes on täitnud vastava taotlusvormi ja kelle PINS programmis osalemine on heaks kiidetud.

1.9. PINSi VIP-liige ehk VIP-liige – PINSi liige, kes on ühe aasta jooksul airBalticuga 60 korda üheotsa piletiga lennanud, teenides sellega VIP-liikme staatuse, millele kohaldatakse kõiki PINSliikmete reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.10. PINSi Executive-liige  ehk Executive-liige – PINSi liige, kes on ühe aasta jooksul airBalticuga 30 korda üheotsa piletiga lennanud, teenides sellega Executive-liikme staatuse, millele kohaldatakse kõiki PINSliikmete reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.11. PINSkonto ehk konto on PINSliikme jaoks avatud konto, mis põhineb liikme poolt vabatahtlikult registreerimiseks esitatud isikuandmetel ning kus registreeritakse liikme poolt teenitud ja/või kulutatud PINSID. PINSkonto on saadaval liikme veebiprofiilis aadressil www.pins.co või PINS mobiilirakenduse kaudu.

1.12. PINSliikmete kollektiivne konto ehk sõprade ja pere konto tähendab programmi avalduses loodud kontode rühma, mis võimaldab liita mitme konto PINSE, andes seeläbi uusi võimalusi PINSIDE kasutamiseks.

1.13. PINSprogrammi liikmenumber – kaardil olev number on kontoga seotud kordumatu tunnus.

1.14. Partner tähendab PINSi partnerit, kes on sõlminud PINSiga lepingu PINSIDE kogumiseks ja/või kulutamiseks või mõnda teist ettevõtet, kes on volitatud sõlmima selliseid lepinguid PINSi nimel.

1.15. Kaart tähendab programmi liikmekaarti koos liikmenumbriga. On neli kaarditüüpe:

1.15.1. isikupärastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbri, kaardiomaniku nime ja programmi liikmetasemega (valikuline);

1.15.2. mitteisikupärastatud kaart – PINSkaart koos programmi liikmenumbriga;

 1.15.3. ajutine kaart – paberkaart, mis on prinditud PINSliikme veebiprofiilist, millele pääseb ligi PINS mobiilirakenduse kaudu või mis on lisatud taotlusvormile. Ajutisel kaardil peab olema selgelt loetav PINSprogrammi liikmenumber.

1.15.4. Digitaalne kaard – virtuaalne PINS kaardi vorm, saate seda kasutama hakkata kohe olete PINSi Mobile Äpp allalaaditud.

1.16. Executive-kaart – PINSi väljastatud Executive-programmi liikmekaart, millel on liikme nr, mis võimaldab teenida PINSe ja täiendavaid privileege airBalticu teenuseid kasutades ja millele kohaldatakse kõiki kaardi suhtes kehtivaid reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.17 VIP-kaart – PINSi väljastatud VIP-programmi liikmekaart, millel on liikme nr, mis võimaldab teenida PINSe ja täiendavaid privileege airBalticu teenuseid kasutades ja millele kohaldatakse kõiki kaardi suhtes kehtivaid reegleid, kui pole teisiti öeldud.

1.18. Taotlusvorm – veebitaotlusvorm, mis täidetakse aadressil www.pins.co või PINS mobiilirakenduse abil ning mis võib olla paberkandjal või muul viisil väljendatud ja programmirakenduses registreeritud soov programmis osalemiseks.

2. Liikmeks saamise kriteeriumid

2.1. Ees- ja perekonnanimi – taotluses esitatud ees- ja perekonnanimi peavad kattuma isikut tõendaval dokumendil (pass, juhiluba, ID-kaart) olevate andmetega.

2.2. Vanus – iga vähemalt 2-aastane füüsiline isik võib saada PINSliikmeks. Isikuid, kes vastavalt oma riigi seadustele ei ole vastutusvõimelised, esindab programmis lapsevanem, ametlik hooldaja, usaldusisik või mõni teine isik, kes on ametlikult volitatud isikut esindama.

2.3. Aadress – liikme poolt taotlusvormil esitatud aadress, millele saadetakse isikupärastatud kaart või muu programmiga seotud kirjavahetus.

3. Liikmelisuse algus

3.1. Liikmeks võivad saada vaid isikud, kes on täitnud taotlusvormi.

3.2. Programmisoodustuste taotlemisel ja kasutamisel nõustub liige käesolevate tingimuste ja nende tulevaste muudatustega. Tingimuste kehtiv versioon on saadaval PINSprogrammi veebilehel www.pins.co

3.3. Üks isik tohib esitada ühe programmitaotluse ja igalt isikult võetakse vastu ainult üks taotlus.

3.4. PINSil on õigus programmitaotlus ima otsust põhjendamata tagasi lükata.

3.5. Väljastatud kaarti tohib kasutada ainult liige või liikme seadusejärgne esindaja ning liikmelisus ei ole loovutatav.

3.6. PINS jätab endale õiguse liikmestaatuse, näiteks ärikliendi või VIP-staatuse andmisest keelduda ja olemasoleva staatuse ühepoolselt, ilma liiget eelnevalt teavitamata lõpetada.

4. PINSkonto

4.1. Tõendina selle kohta, et liikmel on PINSkonto ning et tal on õigus teenida PINSE, antakse liikmele liikmekonto. Igal liikmel tohib olla ainult üks PINSkonto ja üks kaart, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes on öeldud teisiti.

4.2. Kui osalemist taotletakse esmase registreerimisvormi kaudu PINS mobiilirakenduses, siis konto luuakse alles pärast täielikku mobiilirakenduse kaudu registreerimist.

4.3. Kui liikmetaotlus on esitatud paberkandjal, luuakse konto 3 nädala jooksul.

4.4.  Kui liikmel on rohkem kui üks PINSkonto, on PINSil õigus sulgeda ette teatamata kõik kontod, millele ei ole kogunenud PINSE.

4.5. Kui liikmel on mitu PINSkontot, kantakse PINSID liikme poolt näidatud kontole, millest saab liikme püsikonto.

4.6. Kaart on seotud liikme poolt näidatud kordumatu e-posti aadressiga, mille saab programmitaotluses registreerida ainult ühele kontole.

4.7. Kogutud PINSE võib programmirakendusest või mobiilirakendusest järele vaadata liikme internetiprofiili andmete abil (sisestades PINSprogrammiga liitumisel esitatud e-posti aadressi ja parooli). Kui liige avastab kontoväljavõttes vigu, teavitab ta sellest PINSprogrammi liikmeteenindust (tel. numbrid: +371 67 280 280 Lätis, +372 630 6660 Eestis, +370 700 55 665 Leedus; www.pins.co) ühe kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pärast seda loetakse liige kontoseisuga nõustunuks ning andmeid ei parandata.

4.8. PINSliikmete sõprade ja pere konto

4.8.1.  PINSprogrammi taotlusvorm lubab koondada mitu kontot ühte rühma. Sõprade ja pere kontot saab luua ja uut liiget lisada veebilehel www.pins.co jaotisest „Minu konto”.

4.8.2.  Ühes sõprade ja pere kontos võib olla kuni 8 (kaheksa) kontot. Iga kontoomanik võib kuuluda ainult ühte sõprade ja pere kontosse.

4.8.3.  Sõprade ja pere konto moodustajast saab ühtlasi selle administraator, kellel on õigus lisada enda moodustatud sõprade ja pere kontosse teisi kontoomanikke.

 4.8.4.  Sõprade ja pere konto moodustamisega võtab selle administraator vastutuse kontol toimuva tegevuse, sh rühma teiste liikmete tegevuste eest.

4.8.5.  Sõprade ja pere konto administraatoril on õigus kulutada rühma kuuluvatele kõikidele kontodele kogunenud PINSE. Sõprade ja pere konto teised liikmed võivad kulutada ainult enda kontodel olevaid PINSE. Sõprade ja pere konto administraatoril on õigus volitada rühma teisi liikmeid kulutama sõprade ja pere konto PINSE.

4.8.6.  Konto väljaarvamiseks sõprade ja pere kontolt peab rühma administraator pöörduma PINSprogrammi liikmeteeninduse poole.

4.8.7.  Sõprade ja pere kontost väljudes säilivad liikme kontol kõik kogutud PINSID, mis ei ole väljumise ajaks kulutatud.

4.8.8.  Rühmaga liitudes kinnitab kontoomanik, et ta nõustub nende tingimuste punktis 4.7 sätestatud administreerimisreeglitega.

5. PINSkaardid

5.1. Kui programmitaotlus esitatakse partnerite juures, võib liige saada mitteisikupärastatud kaardi. Programmiga liitumiseks peab liige looma kohe pärast kaardi loomist veebiprofiili aadressil www.pins.co/register või täitma koos kaardiga saadetud taotlusvormi.

5.2. Kui programmitaotlus esitatakse mobiilirakenduse kaudu, siis liikme autentsus kinnitatakse sms-i teel ja liige saab oma mobiilirakendusse digitaalse kaardi.

5.3. Pärast Programmi taotlemist internetis, Liige saab kasutada digitaalset kaardi äppi's või vajadusel tellida oma plastikkaardi Liikme profiilist. Siis teie virtuaalne PINSi kaard saadetakse Liikme aadressile.

5.4. Kaart on PINSI omand ja tuleb nõudmisel PINSile tagastada.

6. PINSIDE kogumine

6.1. PINSIDE kogumiseks kasutades / ostes reeglitele vastavaid teenuseid või kaupu, peab klient esitama oma PINSprogrammi liikmekaardi ja / või PINSkaardi või mõne muu kaardi, mis annab õiguse PINSIDE kogumiseks. Kui PINSID ei laeku automaatselt liikme kontole, võib liige esitada tagasiulatuva nõude puuduvate PINSIDE kohta läbi oma veebiprofiili või pöördudes PINSprogrammi liikmeteeninduse poole. Eelised ei kohaldu, kui ei esitata kaarti või liikmenumbrit.

6.2. Kui kasutate ostu sooritamiseks Partnerite kauplustest ükskõik millist PINS maksekaarti, saate PINSE mõlema tehingu eest.

6.3. Partnerite pakkumiste ja soodustuste eest vastutab partner, mis tähendab, et pakkumistele ja soodustustele võivad kehtida konkreetse partneri tingimused.

6.4. PINSE ei anta, kui kaupade/teenuste alusdokumendid (piletid, pardakaardid) näitavad, et:

6.4.1. toodet või teenust ei kasutata;

6.4.2. dokumentide väärtus on tagastatud või hüvitatud sularahas;

6.4.3. dokumentide kehtivusaeg on möödas;

6.4.4. dokumendid on omandatud ebaseaduslikult.

6.5. Mõni partner võib ajutise või digitaalse kaardi esitamisel PINSE mitte anda. Kontol olevate PINSIDE arv sõltub partneri teenuse kasutamise või ostu tegemise ajal kehtivatest tingimustest. Kõik partnerite teenustega kaasnevad PINSID, mis saadakse programmitaotluse esitamise ja PINSkonto registreerimise vahel, registreeritakse vastavalt käesolevatele tingimustele.

6.6. Mõne muu püsikliendiprogrammi teenuste või soodustuste kasutamisel ei saa liikmed PINSE, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

6.7. Partner arvutab ja PINS registreerib teenitud PINSE liikme kontol. PINS saab kasutada tingimustes või programmi muudes infomaterjalides ette nähtud viisil. Teiste programmide kaudu teenitud punkte ei saa kasutada PINSprogrammi soodustuste või teenuste saamiseks, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

6.8. Kõik teatised PINSIDE teenimise kohta muul viisil, kui on sätestatud käesolevates tingimustes, avaldatakse eraldi PINSprogrammi infomaterjalides

7. PINSIDE lunastamine

7.1. Kogutud PINSE võib kulutada kohe, kui liikme kontole on kogunenud kindla toote/teenuse ostmiseks vajalik summa.

7.2. Programm pakub võimalust kulutada teenitud PINSE veebipoes: spend.pinsforme.com. Ostu sooritamisega kinnitab liige, et on lugenud ja nõustunud veebipoe tingimustega.

7.3. Toodete/teenuste saadavus võib sõltuda nende olemasolust partneri laos või muudest partneri tingimustest. Tooteid/teenuseid ei saa kombineerida teiste pakkumiste või eripakkumistega, välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti. Lisateave toodete/teenuste saadavuse ning eritingimuste kohta on meie veebilehel spend.pinsforme.com või partneri juures.

7.4. Pärast toote/teenuse ostmist saadetakse alusdokumendid (piletid ja/või muu ostukinnitus) liikme poolt näidatud aadressile. Dokumendid koostatakse elektrooniliselt. Teave tagastustingimuste ja teenusehindade kohta on saadaval PINSprogrammi teabematerjalis ja/või partneri juures. Selleteemaliste küsimuste korral võib pöörduda PINSprogrammi liikmeteenindusse.

7.5. Kui liige soovib PINSide eest ostetud toote partnerile tagastada toodete tagastamist puudutavate tarbijakaitse seaduste alusel, kaasa arvatud sidevahendite abil sõlmitud lepinguid sätestavate eeskirjad alusel, ja esitab alusdokumendid, makstakse talle tagasi ainult alusdokumentides näidatud väärtus. Kogunenud PINSe ei kustutata, vaid kantakse liikmekontole tagasi. Kui ost on tehtud sõprade ja pere kontolt, kantakse PINSid sellele kontole, millelt ost tehti.

8. PINSIDE kehtivusaeg

8.1. PINSID kehtivad 3 aastat alates esimesest kogunemise päevast (toote/teenuse ostmise kuupäev), välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

8.2. VIP- ja Executive-programmi liikmete PINSidel ei ole kehtivusaega; need kehtivad seni, kuni liige oma staatuse taset hoiab. Kui liige kaotab VIP- või Executive-liikme staatuse, siis kasutamata PINSe ei pikendata ega hüvitata muul viisil ning need kustutatakse päeval, kui nende teenimise päevast on möödunud kolm aastat.

9. VIP- ja Executive-liikme staatuse hoidmine

9.1 Executive-liikme staatuse säilitamiseks aasta pärast selle omandamist peab Executive-liige järgmisel kvalifitseerumisaastal 25 korda airBalticuga üheotsa piletiga lendama. Kui vajalikku lendude või staatuspunktide arvu ei kogune, siis kaotab liige oma Executive-staatuse.

9.2. Kui Executive-staatus säilitatakse veel üheks aastaks, siis saab liige uuendatud Executive-kaardi, mis kehtib alates kvalifitseerumise päevast üks aasta. Staatuse kaotamisel saadetakse uus individuaalne tähtajatu standardne PINSkaart liikme taotluses nimetatud aadressile.

9.3. VIP-liikme staatuse säilitamiseks aasta pärast selle omandamist peab VIP-liige järgmisel kvalifitseerumisaastal 50 korda airBalticuga üheotsa piletiga lendama. Kui vajalikku lendude või staatuspunktide arvu ei kogune, siis kaotab liige oma VIP-staatuse ja saab Executive-staatuse.

9.4. Kui VIP-staatus säilitatakse veel üheks aastaks, siis saab liige uuendatud VIP-kaardi, mis kehtib alates kvalifitseerumise päevast üks aasta. Staatuse kaotamisel saadetakse uus individuaalne tähtajatu standardne PINSkaart liikme taotluses nimetatud aadressile.

10. Maksud, lisatasud ja teenustasud

10.1. Liige tasub kõik lisakulud, näiteks maksud (nt lennujaamamaksud ja -tasud, turvatasud, kohaletoimetamise tasud), lisatasud (nt kindlustustasud) ja teenustasud (nt broneeringu muutmise tasu), mis kaasnevad partneri toodete/teenuste ostmisega PINSIDE eest.

11. Üldtingimuste rikkumine, liikmelisuse lõpetamine, programmi uuendamine

11.1. Liikmel on õigus programmis osalemine igal ajal katkestada, teavitades sellest PINSi kirjalikult. Sellisel juhul teenitud PINSEtagasi ei maksta ega hüvitata muul viisil ega kanta üle.

11.2. PINS võib lõpetada liikme osalemise programmis, kui liige ei kõrvalda pärast hoiatuse saamist järgmisi puudusi:

11.2.1.  ebatäpsed isikuandmed;

11.2.2.  kahju tekitamine PINSile ja/või PINSi partneritele ja/või nende töötajatele või teistele programmiliikmetele liikme tegevuse või tegematajätmise tõttu.

11.3. PINS võib lõpetada liikmete osalemise programmis, teatades sellest vähemalt 10 päeva ette, ühel järgmistest juhtudest:

11.3.1. kui liige ei kasuta PINSi kontot kauem kui 6 (kuus) kuud;

11.3.2. Partner, kellega liige on ainult punkte kogunud, programmis ei osale;

11.3.3. programmi muudetakse oluliselt või on muid olulisi asjaolusid;

11.3.4. PINSi ümberkorraldamise korral. Lõpetamise korral on liikmel õigus kasutada kogunenud PINS-punkte vastavalt käesolevatele tingimustele.

11.4. Ülalnimetatud juhtudel jätab PINS.CO endale õiguse liikmekonto külmutada, kuni see otsustatakse sulgeda või kuni liige taotleb konto sulgemist.

11.5. Kui PINS on liikme osaluse programmis lõpetanud, ei saa seda enam taastada.

11.6. Käeolevad tingimused kehtivad liikmetingimustena kuni programmi liikmelisuse lõpetamiseni.

11.7. Kui partner lõpetab oma koostöö PINSiga, jäävad partneri juures teenitud PINNID liikme kontole kuni nende kehtivuse kaotamiseni.

11.8. PINS jätab endale õiguse programm igal ajal lõpetada või asendada see muu programmiga.

11.9. PINS-il on õigus sulgeda etteteatamiseta need kontod, millel olevad punktid on kogutud või on põhjendatud kahtlus, et need punktid on kogutud ebaseaduslikult, rikkudes käesolevat eeskirja, või kui liige on tegutsenud hea usu põhimõtete vastaselt.

11.10. PINS-il on õigus eemaldada liikmete kontolt punkte ette teatamata, kui need punktid on kogutud või on põhjendatud kahtlus, et need punktid on kogutud ebaseaduslikult, rikkudes käesolevat eeskirja, sh punkti 6.4, või kui liige on tegutsenud hea usu põhimõtete vastaselt.

12. Andmekaitse

12.1. PINS töötleb isikuandmeid kooskõlas asjakohaste eraelukaitse ja andmetöötlusega seotud EL ja kohalike seaduste nõuetega. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas PINS isikuandmeid töötleb, leiate PINS privaatsuspoliitikast PINS veebisaidil aadressil www.pins.co.

12.2. Liige, kes toob programmi uusi liikmeid, saates PINSile potentsiaalsete uute liikmete isikuandmeid, peab hankima loa selliste isikuandmete töötlemiseks PINSi poolt või muul moel tagama, et potentsiaalsete uute liikmete sellised isikuandmed esitatakse PINSile kooskõlas asjakohaste eraelukaitse ja andmetöötlusega seotud EL ja kohalike seaduste nõuetega. Liige ei saa selliselt uute liikmete toomise eest mingit tasu või kompensatsiooni, välja arvatud kui on kokku lepitud teisiti.

13. Muud

13.1. Liige on kohustatud kasutama ja hoidma kaarti hoolikalt. Liige kaitseb kaarti kõrge temperatuuri, elektromagnetilise mõju ja mehaanilise kahjustamise eest.

13.2. Kaardi kaotsiminekul, varastamisel, kahjustamisel või teise isiku poolt ilma liikme nõusolekuta kasutamisel (või liikmekonto kasutamisel teise isiku poolt) teavitab liige kohe PINSprogrammi liikmeteenindust. Kuni liikmeteenindust pole teavitatud, vastutab liige kõigi kaardi ja kontoinfo kasutamise katsete eest.  Uus kaart väljastatakse tasuta.

13.3. PINS tegutseb heauskselt ning jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi, tooteid/teenuseid, Programmis osalevad partnerid, toodete/teenuste mahtu ning muudes programmidokumentides sätestatud PINSprogrammi korda vastavalt vajadusele muuta või täiendada. Liige loetakse nende muudatuste ja täiendustega nõustunuks, kui ta jätkab programmis osalemist või kui pärast tingimuste avaldamist ei ole ühe kuu jooksul esitanud kirjalikke vastuväiteid. Kui liige ei nõustu programmis tehtud muudatustega, võib ta oma liikmelisuse vastavalt käesolevate tingimuste punktile 11.1 lõpetada.

14. Kohalduv seadus ja jurisdiktsioon

14.1. Käesolevate tingimuste kehtivusele, ülesehitusele ja täitmisele kohaldatakse Läti Vabariigi seadust ning need kuuluvad Läti kohtute jurisdiktsiooni.

14.2. Kui mõni eelnevatest sätetest on täielikult või osaliselt õigusvastane, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

14.3. Vasturääkivuste korral ingliskeelses tekstis ja tõlkes kehtivad ingliskeelsed tingimused.

 

 SAMSUNG GALAXY CLUB 2020 KAMPAANIA

(edaspidi nimetatud KAMPAANIA) 

KAMPAANIA TINGIMUSED

Kampaania korraldaja

 1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi nimetatud Korraldaja), registrinumber 40003963909, aadress Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti.

Kampaania kestus

 1. Kampaania algab 11. veebruaril 2020 kell 22:00 ja lõpeb 31. detsembril 2020 kell 23:59 (edaspidi Kampaaniaperiood).

Kampaanias osalemise õigus

 1. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad või eestkostjad käesolevate kampaaniatingimustega (edaspidi Tingimused) nõustuvad.
 2. Kampaanias osalemiseks peab isikul olema PINSi konto. Konto saab registreerida PINSi rakenduses igal ajal.

Kampaania

 1. Klientidel, kes soetavad Kampaaniaperioodil Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Flip (mudeli nr SM-G986BZADEUD, SM-G986BZBDEUD, SM-G986BZKDEUD, SM-G988BZADEUD, SM-G988BZKDEUD, SM-F700FZKDSEB. SM-F700FZPDSEB) (edaspidi Kampaaniatoode) on õigus juurdepääsuks Galaxy Club programmile ning nad võivad kasutada järgmisi Galaxy Club soodustusi:

1) Vautšer kolmeks lennujaama äriklassi Lounge’i külastuseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna või Vilniuse lennujaamas;

2) Vautšer eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks, mida saab kasutada Riia, Tallinna või Vilniuse lennujaamas;

3) 900 PINS punkti

(edaspidi nimetatud Soodustused).

 1. Kampaaniapakkumine kehtib ainult neile Kampaaniatoodetele, mille edasimĂĽĂĽjaks on Korraldaja. Klient peab jaemĂĽĂĽja juures veenduma, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias osalemiseks.
 2. Kampaanias osalejal (edaspidi nimetatud Osaleja) ei ole õigust Soodustusele, kui Kampaaniatoode tagastatakse jaemüüjale defektide tõttu või muudel põhjustel.

Soodustused

 1. Soodustused on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.
 2. Soodustusi ei saa vahetada raha vastu, asendada teise tootega ega tagastada.
 3. Vautšereid lennujaama äriklassi Longe’i külastamiseks ja eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks võib kasutada üksnes Kampaaniatoote omanik. Kui Kampaaniatoode omanik on juriidiline isik, on tal õigus määrata isik, kellel on õigus kasutada Kampaaniast tulenevaid Soodustusi.
 4. Osaleja võib kasutada ühel ja samal päeval ainult ühte vautšerit lennujaama äriklassi Lounge’i külastamiseks ja eelisjärjekorras turvakontrolli läbimiseks.
 5. Kui vautšer on aktiveeritud, saab Osaleja QR-koodi, mis tuleb esitada äriklassi Lounge’i sisenemisel või skaneerida turvakontrolli eelisjärjekorras läbimisel.
 6. Vautšer kehtib 24 tundi aktiveerimise hetkest. Pärast 72 tunni möödumist vautšerid kustutatakse.
 7. Osaleja peab kasutama vautšerid ära enne 31. jaanuari 2021, pärast seda kaotavad kasutamata vautšerid kehtivuse.

Soodustuste taotluse esitamine

 1. Soodustuse saamiseks peavad Osalejad avama Samsungi Liikme rakenduse, laadima alla PINSi rakenduse, registreerima PINSi programmi kasutajaks või logima sisse olemasolevasse PINSi kontosse ja sisestama Kampaaniatoote soetamise kuupäeva (edaspidi Registreering).
 2. Pärast Registreeringu valideerimist lisatakse Osaleja Soodustuse saajana Galaxy Club programmi. Vautšeri kättesaamiseks aktiveeritakse Osaleja PINSi rakenduses Galaxy Club programmi sektsioon. Registreeringu valideerimisel lisatakse Osaleja kontole automaatselt 900 PINSi punkti.
 3. PINSi rakendus tuvastab Kampaaniatoote automaatselt. Osaleja aktiveeritakse PINSi rakenduse Galaxy Club sektsioonis ainult juhul, kui taotlus on alla laaditud kehtiva Kampaaniatoote kohta.

Ăśldist

 1. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ja sellest eelnevalt teavitamata.
 2. Osalejal ei ole Soodustuste saamise õigust, kui selgub, et Osaleja on käesolevaid Tingimusi eiranud või on Kampaaniat lubamatult mõjutanud.
 3. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või muud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik kontrollida.
 4. Kampaania läbiviimist reguleerivad Eesti, Läti või Leedu õigusaktid, sõltuvalt selles, kas Osaleja elukoht on Eestis, Lätis või Leedus.
 5. Kui Osalejal on Kampaania kohta küsimusi või nõudeid, võib ta esitada need kuni 31. märtsini 2021 .a, helistades või kirjutades Samsungi klienditoe keskusele. Helistamine Eestis, Lätis ja Leedus vastava riigi lauatelefonilt või mobiiltelefonilt on tasuta.

Eestis: 800-7267, info@samsung.ee
Lätis: 8000-7267, info@samsung.lv
Leedus: 8800-77777, info@samsung.lt