Choose your region and language

đź””Tutvustame uusi digitaalseid airBaltic Clubi kaarte

Privaatsuspoliitika

1 Sissejuhatus

SIA “Loyalty Services” hoiab andmesubjektide privaatsust ja kaitseb nende isikuandmeid, järgib andmesubjektide õigust sellele, et isikuandmete töötlemine vastab asjakohaste EL ja kohalike privaatsust ja andmetöötlust käsitlevate seaduste nõuetele.

Edaspidi kasutatud suurte tähtedega mõisted vastavad nende mõistete definitsioonidele PINS programmi üldtingimustes, välja arvatud teistsuguse defineerimise puhul.

2 Vastutav andmetöötleja

Vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale on teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest vastutav ettevõte SIA “Loyalty Services” (PINS (Reg. Nr. 40103273540, Mūkusalas iela 42, Riia, LV-1004, Läti).

Kui teil on küsimusi käesoleva Privaatsuspoliitika kohta või kui soovite rakendada mõnda individuaalset õigust, palun kirjutage e-posti aadressil info@pins.co või PINSi postiaadressil.

3 Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise juriidiline alus

PINS veebisaidi või PINS mobiilirakenduse (PINS App) kasutamise ajal võime paluda teil edastada meile andmeid ja me võime töödelda teie isikuandmeid, vastavalt käesoleva Privaatsuspoliitika jaotises 6 loetletule, või paluda teil liituda uudiskirjaga või anda meile tagasisidet.

Selliste isikuandmete PINSi poolt kasutamise juriidiline alus on suhelda teiega ning kaasata teid, kui me:

 • plaanime teiega lepingu sõlmida;
 • oleme teiega lepingulises suhtes;
 • järgime õigustatud huvi oma äri tegemises;
 • järgime juriidilisi kohustusi;
 • teeme statistikat;
 • saadame teile turunduslikku või reklaamteavet, kui olete vastava nõusoleku andnud või kui selline tegevus jääb õigustatud huvi piiridesse.

Teatud isikuandmete esitamine on vajalik teie identifitseerimiseks, teie registreerimiseks PINS programmi ja teie Liikmekonto loomiseks, et saaksite osa kõigist SIA “Loyalty Services” pakutavatest teenustest. Teie identifitseerimist ja teie PINS konto loomist võimaldavaid isikuandmeid esitamata ei ole võimalik PINS programmi liikmeks saada. Selliste isikuandmete nõudmise korral informeeritakse teid sellest, millised isikuandmed on kohustuslikud.

Isikuandmeid, mida te PINS veebisaidile või PINS App rakendusele edastate, käsitletakse ülima hoole ja austusega.  PINS kasutab neid andmeid oma kohustuste täitmiseks arve pidamisel PINSide kogumise ja kulutamise üle. Kui te ei ole äriteadete saamisest keeldunud, võidakse isikuandmeid kasutada ka teile parimate äripakkumiste tegemiseks.

Vajadusel võime töödelda teie isikuandmeid näiteks turustamiseks, teie korrektseks identifitseerimiseks, teenuste ja kaupade nõuetekohaseks pakkumiseks teile ning teie päringutele vastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks, PINS programmi korrektse toimimise tagamiseks, süsteemi katsetamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks, kliendisuhete haldamiseks.

Võime teie andmeid töödelda ümberkorraldamise, ühinemise või jagunemise, erinevate omandamiste ja/või ülekandmiskohustuste, äri ja vara ülemineku korral täielikult või osaliselt, samuti erinevate kohtumenetluste, näiteks õiguskaitsemenetluse, likvideerimise või maksejõuetusmenetluse korral. Lisaks varade, kohustuste ja ettevõtte ümberkorraldamise ja/või omandamise ja võõrandamise korral võib olla vajalik enne sellist tehingut kliendi andmebaasi töötlemine (sh selles sisalduvaid teie isikuandmeid) eesmärgiga tutvuda äritehingu sisuga ja hinnata selle väärtust. Igal juhul hindame isikuandmete vajalikku ulatust hoolikalt ning vähendame seda nii palju kui võimalik eesmärgi saavutamiseks ja isikuandmete asjakohase kaitse tagamiseks, samuti partneriga asjakohase lepingu sõlmimiseks. Teavitame teid juhtudest, kui mõni selline tehing võib mõjutada meie kohustusi teie ees või võib hõlmata teie isikuandmete edastamist teisele ettevõttele. Selline töötlemine võib põhineda seadusel (näiteks äriõigus) ja õigustatud huvil.

4 Isikuandmete avaldamine kolmandatele osapooltele

Ülal nimetatud eesmärkidel ja olenevalt teie poolt PINS programmis valitud PINS toodetest või teenustest, võib meil osutuda vajalikuks avaldada ja edastada teie isikuandmeid Euroopa Liidus nii oma töötajatele, PINS kontserni ettevõtetele või meie PINS partneritele, kes pakuvad neid tooteid või teenuseid PINS programmis, kui andmetöötlusettevõtetele, kes töötavad meie nimel.

Konkreetselt võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • klienditeeninduse ja kliendipäringute töötlemise eest vastutavad PINSi töötajad, aga ka raamatupidamise, IT-platvormi hoolduse ja andmeanalĂĽĂĽsiga tegelevad töötajad ning partnerluskoostööd tagavad töötajad;
 • PINS partnerid, kui on vaja identifitseerida võimalikke pettusega seotud tehinguid;
 • krediidiasutused või teised ettevõtted, kes valmistavad ja edastavad PINS kaarte;
 • PINS kaupade tarnijad tellimuste töötlemise eesmärgil;
 • PINS IT-sĂĽsteemi, turundus- ja teabeedastusplatvormide ning lennuliini broneerimissĂĽsteemide teenusepakkujad;
 • politsei ja teised avalikud asutused ametliku nõude korral, kui selliste andmete avaldamine on nõutav seadusandluse alusel.
 • isikud, kes pakuvad IT-sĂĽsteeme, IT-tuge, hooldusteenuseid ja infrastruktuuri, PINS-rakendusi, veebilehtede hooldusteenuseid;
 • muud vastutavad töötlejad, kes kuuluvad kontserni, niivõrd kui see on õigustatud huvides vajalik sisehalduseesmärkide tagamiseks;
 • isik, kes tagab ja pakub tuge erinevate uuringute läbiviimiseks, ja PINSi nimel uuringuid korraldavad partnerid või partnerid.
 • konsultandid, revideerimisinspektorid, audiitorid, raamatupidajad, võlgade sissenõudjad ja juristid, kui on vaja tagada organisatsiooni juhtimine ja äritegevus;
 • isikud, kes on seotud varade, kohustuste ja äritegevuse ĂĽmberkorraldamise, omandamise ja/või võõrandamise tehingutega, ja kõik muud isikud, kes pakuvad tuge või nõuandeid selliste tehingute ettevalmistamiseks ja teostamiseks, samuti isikud, kes on seotud hindamisega enne sellise tehingu algust.
 • isikud, kes pakuvad PINS-ile erinevat tĂĽĂĽpi tuge ja teenuseid halduse, organisatsiooni ja finantsjuhtimise ning ärijuhtimise eesmärkidel.

Google Inc. (USA ettevõte) tööriistal Google Analytics on ligipääs selle tööriista poolt PINS veebisaidilt või PINS App rakendusest kogutud statistilistele andmetele. Google Inc. järgib EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid kooskõlas EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nimekirjaga, mis kinnitab, et andmetöötlus on kooskõlas EL kohustuslike eraelukaitsestandarditega. Ka järgmisele teenusepakkujale rakenduvad lepingulised kohustused eraelukaitse tagamiseks, mida saab lugeda siit: www.google.com/analytics.

NICE Systems Inc. (USA ettevõte) tööriistal NICE Smartmetrix on ligipääs selle tööriista poolt PINS veebisaidilt või PINS App rakendusest kogutud statistilistele andmetele. NICE Systems Inc. järgib EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid kooskõlas EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nimekirjaga, mis kinnitab, et andmetöötlus on kooskõlas EL kohustuslike eraelukaitsestandarditega.

USA ettevõtte International Business Machines Corporation (IBM) Inc. tööriistal Silverpop on ligipääs selle tööriista poolt PINS veebisaidilt või PINS App rakendusest kogutud kasutajaandmetele. International Business Machines Corporation (IBM) Inc. järgib EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid kooskõlas EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nimekirjaga, mis kinnitab, et andmetöötlus on kooskõlas ELi kohustuslike eraelu kaitsestandarditega.

5 Profileerimine ja veebisaidi kĂĽlastamise statistika

Me võime koguda andmeid PINS veebilehe ja PINS App rakenduse kasutamise, liiklusmahtude, tehingute ja muu seonduva statistika kohta ning me võime selliseid andmeid töödelda ja analüüsida. Lisaks sellele võime omandada selliseid andmeid kogumina mainekatelt kolmandatelt osapooltelt või avaldada neile selliseid andmeid. Kogumina saadud andmeid ei seostata konkreetsete inimestega, neid ei võeta koost lahti ega vähendada isikuandmete või muude isikut puudutavate andmete tasemeni.

Selliseid andmeid kogub PINS Google Analytics automaatse tööriista abil. See võimaldab PINSil salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Täiendavat teavet Google Analytics toimimise ja kogutavate ning analüüsitavate andmete kohta leiate siit - support.google.com/analytics.

Oma andmete kogumist Google Analytics poolt saab keelata igal ajal, järgides esitatud juhiseid - tools.google.com.

6 Uuringud ja profiilide koostamine

Võttes arvesse, et meie jaoks on oluline pakkuda hea kvaliteediga teenuseid ja lojaalsusprogrammi, võime aeg-ajalt korraldada uuringuid, et mõista, kui rahul olete meie teenuste, lojaalsusprogrammi ja meie lojaalsusprogrammi partnerite teenustega, kuid ka uuringuid, mille käigus võime esitada erinevaid küsimusi teie huvide ja vajaduste mõistmiseks.

!Uuringutes osalemine on alati vabatahtlik. Teil on alati õigus oma meelt muuta, kui te ei soovi uuringutes osaleda.

Me võime saada teie andmeid uuringutest, milles osalete. Me võime uuringuid ise läbi viia või meie partnerid võivad meiega jagada uuringute tulemusi. Kui partner kavatseb meiega uuringu tulemusi jagada, siis palume partneril saada teie nõusolek või teid sellest teavitada, kui jagamine põhineb õigustatud huvil. Meie jaoks on oluline, et oleksite teadlik ja saaksite kontrollida, kuidas teie andmeid seoses uuringutega töödeldakse ja jagatakse.

Uuringuandmete tulemusi võime teie nõusolekul või õigustatud huvi korral kasutada profiilide koostamiseks. Uuringu tulemused võivad aidata meil mõista, millised valdkonnad ja pakkumised võivad teile huvi pakkuda, samuti mõista teie vajadusi - parandades seeläbi meie lojaalsusprogrammi ja muutes selle teie jaoks huvitavamaks ja sobivamaks. Lisaks mainitule võite saada meilt otseturundussuhtlust, mis põhineb uuringutes antud vastustel. Sellisel viisil soovime teid teavitada suurepärastest pakkumistest ja võimalustest, mis võivad olla teie jaoks huvitavad ja sobivad.

!!!Sellest hoolimata soovime teavitada, et teil on alati õigus tagasi võtta igasugune varem antud nõusolek, samuti esitada vastuväiteid, kui see põhineb õigustatud huvil. Kui te ei soovi, et salvestaksime uuringute tulemused, profileeriksime või töötleksime neid muul viisil, siis andke meile sellest teada, kirjutades sõnumi järgmistele veebilehel olevatele kontaktidele: https://www.pinsforme.com/contact-us

7 Otseturundusalane teabeedastus

PINS annab teile teavet tegevuste, pakkumiste ja uudiste kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, PINS-programmi kasutamine, kui te ei ole sellise side saamisest loobunud. Selline side võib sisaldada muu hulgas ka PINS-partnerite pakkumisi.

8 Andmete liigid

PINS võib koguda ja töödelda järgmist informatsiooni:

8.1. Liikme põhiandmed

 • Nimi
 • Telefoninumber
 • Postiaadress
 • E-posti aadress
 • SĂĽnniaeg
 • Keel
 • Sugu
 • Isikute arv PINS liikmete kollektiivsel kontol
 • Geograafilise asukoha andmed (seadme seadistuste alusel)

8.2. Teave PINS liikmelisuse kohta

 • PINS liikmelisuse alguskuupäev
 • Kasutaja ID ja salasõna
 • Liikmelisuse number
 • PINS kaardi tĂĽĂĽp
 • PINS maksekaardi finantsasutuse kohta või teist tĂĽĂĽpi PINS kaardi kohta.
 • Liikmelisuse tasand
 • PINS liikmete identifitseerimine veebis
 • Muu PINS liikmeid puudutav teave (nt. lennuliini liikmelisus, partneri meeskonnaliikme andmed)

8.3. Teave PINS kaardi kasutamise kohta

 • PINSide kogus (kumulatiivsed andmed)
 • Informatsioon märkide kohta, mis võimaldavad omanikul osta ĂĽritusi, nt. ostukoht ja lõppsumma saamise kuupäev (kategooria või toote tasand), kviitungi number, makseviis, PINSide eest teostatud ostud
 • Teave PINSide kasutamise kohta, nt. PINS partner, lunastatud toode, jne.

8.4. Turunduse ja teabeedastuse andmed

 • Turundusalaste teadete saatmise keelud või load;
 • Liikme uudiskirjad ja tellitud kirjavahetuse väljavõtted;
 • Turundusalased andmed, nagu näiteks e-kirjade avamise protsent.

8.5. Uuringu andmed

Isikuandmed, mille olete uuringu käigus esitanud. See võib hõlmata teie arvamusi, teavet teie perekonna, leibkonna, hariduse, tööhõive, harjumuste, vajaduste, toidukaupade ostmise, kindlustuse, finantsasutuste, mobiiliteenuse pakkujate, sõidukite, teie huvide, hobide ja muu kohta, mida olete uuringu käigus esitanud.

9 Ligipääs teabele

Teil on õigus paluda meilt kinnitust selle kohta, kas, kus ja millisel eesmärgil teie andmeid töödeldakse. Me edastame teile koopia vastavatest isikuandmetest elektroonilises vormis, tasuta.

Me edastame teabe kõigi teid puudutavate isikuandmete kohta, mida te PINSile edastanud olete, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavast formaadis ning te saate edastada need andmed mõnele teisele püsikliendiprogrammile, ilma et PINS selles takistuseks oleks.

10 Informatsiooni parandamine ja kustutamine

Kui arvate, et meil teie kohta olev informatsioon on vale, võtke kindlasti ühendust, sest nii saame andmeid uuendada ja need ajakohasena hoida. Andmed, mis ei ole enam jaotise 3 „Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise juriidiline alus“ kohaselt vajalikud, kustutatakse.

Kui soovite liikmelisuse katkestada, võite esitada taotluse kooskõlas PINS programmi üldtingimustega ning me sulgeme teie konto ja kustutame kõik teie isikuandmed, lõpetame andmete edasise jagamise ja palume kolmandatel osapooltel teie isikuandmete töötlemise lõpetada. Vastavalt meie juriidilisele positsioonile (nt. meie õigustatud huvi ja juriidiliste õiguste kaitsmiseks PINS programmi üldtingimuste ja rakendatavate aegumistähtaegade seaduse kohaselt, kohtuvaidluse või regulatiivse uurimise ajal), võime säilitada teie isikuandmed piiratud aja jooksul ka pärast liikmelisuse katkestamist.

11 Teised õigused

Lisaks eeltoodud õigustele on teil ka õigus:

 1. oma nõusolek tagasi võtta, kui see on rakendatav;
 2. esitada kaebus EL elukohariigi või väidetava rikkumise koha asjakohasele järelevalveasutusele. Nende asutuste kontaktandmed leiate aadressilt ec.europa.eu.

Oma õigusi võite rakendada kooskõlas asjakohaste EL ja kohalike seaduste nõuetega.

12 KĂĽpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse veebiserverist (nt. www.pinsforme.com server) teie brauserisse, kui külastate mõnda veebisaiti. Nende salvestamine või keelamine sõltub teie brauseri seadistustest.

Salvestatud küpsised võimaldavad serveritel teie arvutit identifitseerida. See tähendab, et veebisaidile naastes ja veebisaidi salasõnaga kaitstud aladel liikudes saate vältida samade andmete sisestamisega seotud tüütut tegevust.

Lühidalt öeldes teevad küpsised andmete käsitsi sisestamist nõudvate veebisaitide sirvimise lihtsamaks.

Küpsiste kasutamise juriidiliseks aluseks on PINSi õigustatud huvi tagada oma veebisaidi tehniline funktsioneerimine.  Me kasutame küpsiseid veebisaidi kujundamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsiste kasutamisega loodame parandada oma veebiteenuseid vastavalt teie ja meie teiste klientide eelistustele. Me austame teie privaatsust ja oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Oleme võtnud kasutusele sellised meetmed, mida me mõistlikkuse piires oleme pidanud asjakohasteks, et tagada teie isikuandmete konfidentsiaalsus, terviklikkus ja täpsus. Kui kasutame küpsiseid teie valikute salvestamiseks või statistilistel eesmärkidel, palume esmalt teie vastavat luba. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Küpsiseid paigaldab ja kasutab tööriist Google Analytics.

Pidage meeles, et küpsiste lubamine on soovituslik parima kasutajakogemuse ja veebisaidi täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks. Sellegipoolest saab soovi korral keelduda küpsistest brauseri seadete või alltoodud lingi kaudu:

13 Turvalisus

Me tagame kõrgetasemelise turvalisuse, et vältida teie isiku- ja makseandmete kadumist, väärkasutust ja volituseta juurdepääsu. PINS App rakendus hoiab kõik teie isikuandmed seadme turvalises parooliga juhtimissüsteemis (Keychain iOS-i jaoks ja kasutaja eelistused Androidi jaoks). Töötlusandmete ja andmeedastuse kaitsmiseks PINS App rakenduse ning meie serveri vahel kasutame turbeprotokolli Transport Layer Security (TLS). Töötlusandmete ja andmeedastuse kaitsmiseks teie brauseri ning meie serveri vahel kasutame protokolli 128 b Secure Sockets Layer (SSL).

14 Lingid kolmanda osapoole veebisaitidele

Juhime teie tähelepanu sellele, et see privaatsuspoliitika kohaldub ainult PINS veebisaidile ja PINS App rakendusele. Kuna PINS veebisait ja PINS App rakendus võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele, siis soovitame teil tutvuda teiste lehtede privaatsuspoliitikaga enne oma isikuandmete sisestamist nendele lehtedele. Me ei vastuta andmete eest, mida te jagate teiste veebilehti külastades.

15 Kasutamine laste poolt

Meie teenuste pakkumisel lastele põhineb nõusolek tema andmete seaduskohasele töötlemisele; nõusoleku peab andma lapse hooldusõigusega isik. See nõue kohaldub kuni 16-aastastele lastele (välja arvatud juhul, kui riiklikud seadused pakuvad madalamat vanusepiiri).

16 Kõnesalvestus

Me võime teile kõne salvestada, kuid teavitame teid sellest enne kõne salvestamist. Kõne salvestatakse õigustatud huvi alusel kvaliteedikontrolli ja lepingu täitmise (sh vaidluste lahendamise) eesmärgil.

Kvaliteedikontrolli eesmärgil salvestatud kõnesid säilitatakse 6 (kuus) kuud ja lepingu täitmise eesmärgil (sh vaidluste lahendamiseks) salvestatud kõnesid säilitatakse omakorda 3 (kolm) aastat või kauem kuni vaidluse lahendamiseni (kui vaidlus käivitunud, kuid seda ei lahendata 3 aasta jooksul).

17 Järeldussätted

Meie jaoks on oluline oma tegevust täiustada ja arendada, nii et on võimalik, et aeg-ajalt võime neid konfidentsiaalsuseeskirju ühepoolselt muuta ja täiendada. Konfidentsiaalsuseeskirjad on saadaval meie veebilehel. Seetõttu tuleks aeg-ajalt üle vaadata ja tutvuda ajakohaste konfidentsiaalsuseeskirjadega. Teavitame teid selle eeskirja olulistest muudatustest, v.a juhul, kui nende eesmärk on vältida grammatilisi või tehnilisi vigu, mis ei mõjuta eeskirja tegelikku olemust.